กำหนดการพิธีเปิดประชุมรัฐสภาและการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 1

วันที่ 18 พ.ค. 2562 เวลา 14:30 น.
กำหนดการพิธีเปิดประชุมรัฐสภาและการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 1
คลิ๊กอ่าน!กำหนดการพิธีเปิดประชุมรัฐสภา และการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 1

พิธีเปิดประชุมรัฐสภา วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามแนบ)

การประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 นาฬิกา (ภายหลังเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมรัฐสภา) ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

http://library.senate.go.th/document/mAppoint/Ext42/42813_0001.PDF

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

https://bit.ly/2VyekAu

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) แล้ว ถึงกำหนดวันทำรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภานัดแรกในวันที่ 24 พ.ค. ที่กระทรวงต่างประเทศ จากนั้นในวันรุ่งขึ้นตามหลักการที่เคยปฏิบัติมา หรือในวันที่ 25 พ.ค.นี้ จะมีเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกประธาน และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอีก 2 คนทันที ซึ่งตามกระบวนการก็เป็นไปตามที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยทางสำนักงานเลขาฯได้เรียนเชิญนายชัย ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทยไว้แล้ว ในฐานะส.ส.ที่มีอาวุโสสูงสุดให้ทำหน้าที่ประธานชั่วคราวในการประชุมเลือกประธานสภาฯ โดยจะใช้หอประชุมทีโอที ถ.แจ้งวัฒนะ เป็นสถานที่ประชุมส่วน จะมีการโหวตเลือกนายกฯในวันที่ 30 พ.ค. ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์หรือไม่นั้น ตนยังยืนยันไม่ได้ เพราะต้องหารือและขอความเห็นชอบจากประธานรัฐสภาคนใหม่ด้วย