กำหนดรัฐพิธีเปิดรัฐสภา 24 พ.ค.ที่กระทรวงต่างประเทศ

  • วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 17:16 น.

กำหนดรัฐพิธีเปิดรัฐสภา 24 พ.ค.ที่กระทรวงต่างประเทศ

ในหลวง - พระราชินีฯ เสด็จทรงเปิดประชุมรัฐสภา 24 พ.ค. ที่ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 17พ.ค. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ทำหนังสือถึง เลขาธิการวุฒิสภา เรื่องการเปิดประชุมรัฐสภา ว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไปนั้น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

ภายหลังทรงเปิดประชุมรัฐสภาแล้ว จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภาส่วนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการในวันถัดไป

ข่าวอื่นๆ