ชำแหละสภา'พี่น้องผองเพื่อน'พร้อมโหวตบิ๊กตู่นั่งนายกฯ

วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 17:04 น.
ชำแหละสภา'พี่น้องผองเพื่อน'พร้อมโหวตบิ๊กตู่นั่งนายกฯ
ถอดรายชื่อส.ว.250 คน ทหารพรึบ ล้วนแล้วแต่เป็นคนใกล้ชิด"บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม" พร้อมโหวตนายกฯแบบไม่แตกแถว

ทันทีที่มีการประกาศรายชื่อ 250 ส.ว. ได้ มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักว่าเป็นสภาเพื่อนพ้องน้องพี่ ซึ่งไม่ต่างไปจากในอดีต ที่มาการตั้งฉายาส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้งว่า สภาผัวเมีย เนื่องจากมีหลายคู่ที่สามีเป็นส.ส.ส่วนภรรยาเป็นส.ว. และทั้งหมดนี้จะยกโหวตให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ชนิดไม่แตกแถว อย่างแน่นอน

ทั้งนี้สัดส่วนของส.ว.ยังอยู่ที่ทหารโดย ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งที่เป็นอดีตนายทหารและตำรวจ รวม 101 คน ขณะเดียวกัน 15 รัฐมนตรี ที่ลาออกและ อดีต สนช. สปท. สปช. มีรายชื่ออยู่กันครบครัน

สำหรับรายชื่อส.ว.ที่เป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตและเครือญาติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม รวมถึงรัฐมนตรีคนดัง ในรัฐบาลคสช. ประกอบด้วย พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา หรือ บิ๊กติ๊ก อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จันทร์โอชา พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล คู่เขย พล.อ.ประยุทธ์

พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณอดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ น้องชาย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม อดีต ส.ว.สรรหา น้องชาย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายสม จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรมว.พาณิชย์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตผู้บริหารบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ธนาคารสยาม (เดิมคือ ธนาคารเอเชียทรัสต์) และกรรมการผู้จัดการธนาคารนครหลวงไทย เป็นพี่ชาย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

นอกจากพี่น้องแล้วยังกลุ่มเพื่อนสนิทสนม ของ พล.อ.ประยุทธ์   อาทิ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.ซึ่งถูกวางไว้เป็นประธานส.ว. พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ อดีต ส.ว.ชุมพร พล.อ.อักษรา เกิดผล อดีตหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ อดีตหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร อดีตผบ.ทสส. พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์ อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก พล.อ.สกล ชื่นตระกูล อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ยุวนัฏ สุริยกุล ณ อยุธยา อดีตสนช. พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป สมาชิกสนช. พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ สมาชิกสนช. พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผบ.ทสส.

ขณะที่กลุ่มที่ใกล้ชิด พล.อ.ประวิตร ครั้งนี้หลุดไปเยอะมาก  ที่เหลือ อาทิ พล.อ.นพดล อินทปัญญา ที่ปรึกษาคสช. พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ อดีตส.ว.สรรหา พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร อดีตรองผบ.ทบ.พล.อ.วลิต โรจนภักดี อดีตรองผบ.ทบ. นายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขา สมช. ซึ่งเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวด้านความมั่นคงของพล.อ.ประวิตร

นอกจากนี้ กลุ่มขาประจำ และรวมถึงกลุ่มคนดัง อาทิ นายตวง อันทะไชย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล นายสมชาย แสวงการ นายเสรี สุวรรณภานนท์ นายคำนูณ สิทธิสมาน นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ นายพลเดช ปิ่นประทีป คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายกล้านรงค์ จันทิก คุณและ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ พี่ชายของนายวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ หรือ โหร คมช.

อย่างไรก็ตามหากดูตามภาพรวมในการจัดส.ว.ครั้งนี้กลุ่มเพื่อนประยุทธ์ สามารถกุมเสียงในส.ว.เบ็ดเสร็จ ซึ่งผิดกับตอนช่วงสนช.ที่บิ๊กป้อมกุมอำนาจไว้ในมือ

สำหรับรายชื่อทหารตำรวจ 101 คนประกอบด้วย พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ พล.ท.จเรศักณิ์ อานุภาพ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.ท. จิตติ รอดบางยาง พล.อ. จิรพงศ์ วรรณรัตน์ พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ พล.อ.อ.ตรี เฉลิมชัย เครืองาม พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาศ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน พลร.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ พลร.อ. ชุมนุม อาจวงษ์ พล.อ.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์

พล.อ. เชวงศักดิ์ ทองสลวย พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอำพน พลร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ พล.อ.ดนัย มีชูเวท พลต.อ. เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา พล.ต.ท.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง พล.อ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช พล.อ.อ. ถาวร มณีพฤกษ์ พล.อ. ทวีป เนตรนิยม พล.อ. เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

พล.อ. ธงชัย สาระสุข พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พล.อ. ธวัชชัย สมุทรสาคร พล.อ.ธีรเดช มีเพียร พล.ร.อ.นพดล โชคระดา พล.อ. นพดล อินทปัญญา พล.อ.นาวิน ดำริกาญจน์ พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน พล.อ.บุญธรรม โอริส พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง พล.ต.ต. ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ

พล.อ.ประสาท สุขเกษตร พล.อ.โปฎก บุนนาค พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี พล.ร.อ. พะจุณณ์ ตามประทีป พล.ร.อ. พัลลภ ตมิศานนท์ พล.อ.พิศณุ พุทธวงศ์ พล.ต.ท. พิสัณห์ จุลดิลก พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย พล.อ.อ.มนัส รูปขจร พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์

พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ พ.ต.อ. ยุทธกร วงเวียน พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ พล.อ. วรพงษ์ สง่าเนตร พล.อ.วราห์ บุญญะสิทธิ์ พล.อ. วลิต โรจนภักดี พล.อ.วสันต์ สุริยมงคล พล.อ. วัฒนา สรรพานิช พล.อ. วิชิต ยาทิพย์ พล.อ.วินัย สร้างสุขดี พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ พล.อ. วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล พล.ร.อ. ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง พล.ต.ท. ศานิตย์ มหถาวร พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ พล.อ. ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ พล.อ. สกล ชื่นตระกูล พล.ร.ท. สนธยา น้อยฉายา พล.อ. สนธยา ศรีเจริญ พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม

พล.ต.ท. สมบัติ มิลินทจินดา พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข พล.อ. สมหมาย เกาฏีระ พล.อ.สราวุฒิ ชลออยู่ พล.อ. สสิน ทองภักดี พล.อ.สำเริง ศิวาดำรงค์ พล.อ. สิงห์ศึก สิงห์ไพร พล.อ.อ. สุจินต์ แช่มช้อย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ พล.อ. อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ พล.อ.อ. อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ พล.อ.อักษรา เกิดผล พล.อ. อาชาไนย ศรีสุข พล.ท. อำพน ชูประทุม พล.ร.อ. อิทธิคมน์ ภมรสูต พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ พล.อ. อู้ด เบื้องบน พล.ต.โอสถ ภาวิไล