ส.ส.กลุ่ม "New Dem" นครศรีฯ หนุน "กรณ์" นั่งหัวหน้าปชป.

วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 10:00 น.
ส.ส.กลุ่ม "New Dem" นครศรีฯ หนุน "กรณ์" นั่งหัวหน้าปชป.
ส.ส.กลุ่ม New Dem นครศรีธรรมราช หนุน "กรณ์ จาติกวณิช" เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ชี้เป็นความหวังฟื้นฟูพรรค-แก้ปัญหาประชาชน

นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 1 ในกลุ่ม New Dem กล่าวถึงคุณสมบัติของหัวพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไปว่า ต้องเป็นคนดีที่สามารถนำพรรคประชาธิปัตย์เข้าสู่การเมืองยุค 4.0 เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าได้กับคนทุกวัย ทุกระดับ มีความเป็นสากลที่ทัวโลกให้การยอมรับ มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับโลกและระดับรากหญ้า ที่สำคัญต้องเป็นคนที่เน้นการกระทำมากกว่าวาทะกรรม เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว คนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคก็จะต้องตอบโจทย์และเท่าทันสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม นายชัยชนะ ยอมรับว่า ผู้สมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ทั้ง 4 คน ต่างก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไป นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ ก็มีความเก๋าเกมทางการเมือง เป็น สส.มาหลายสมัย นายกรณ์ จาติกวณิช ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เหมาะกับยุค 4.0 ที่ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงาน อีกทั้งนายกรณ์ยังมีความเป็นสากลที่มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจในระดับโลก ส่วนนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ก็มีภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะที่เป็นอดีต ผู้ว่าฯ กทม. ขณะที่ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายคนหนึ่งของพรรค

"ผมในฐานะที่เป็น 1 เสียง ที่จะสามารถโหวตเลือกหัวหน้าพรรค ได้มีการพูดคุยกับ Voter ในพื้นที่ เพื่อให้มองจุดหมายไปที่จุดเดียวกันคือ การเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ที่จะมากำหนดทิศทางของพรรคในอนาคตได้อย่างชัดเจน โดยสรุปบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งนี้ ผมดีใจ ที่ 1 ใน 4 ผู้สมัครฯ มีคุณสมบัติตรงตาม Voter อย่างผมต้องการคือ คุณกรณ์ เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุด เป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดทันสมัยเหมาะสมกับยุคโซเชียล 4.0 เข้าได้กับทุกคน คุณกรณ์เป็นนักการเงิน นักเศรษฐศาสตร์ นักบริหาร ที่เข้าใจเศรษฐกิจเป็นอย่างดี หากได้เป็นหัวหน้าพรรค ราคาพืชผลทางการเกษตรในภาคใต้ต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น ยาง ปาล์ม และผลไม้ต่าง ๆ นอกจากนี้ผมยังเชื่อว่า คุณกรณ์จะสามารถนำพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง มีเสียง สส. เกินร้อยที่นั่ง ภาคใต้ได้รับการเลือกตั้งยกภาค และ กทม.ได้เกิน 20 ที่นั่งอย่างแน่นอน"นายชัยชนะ กล่าว

สส. New Dem นครศรีธรรมราช ยังกล่าวด้วยว่า ข้อดีของพรรคประชาธิปัตย์คือ เปิดโอกาสให้สมาชิก ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ แม้สมาชิกในพรรคจะมีทั้ง อนุรักษ์นิยม และเสรีนิยมประชาธิปไตย การเลือกหัวหน้าพรรค ความอาวุโสก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พรรคยึดถือปฏิบัติ แต่เมื่อถึงยุคที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันโลก ทันสถานการณ์ ถึงเวลาพรรคประชาธิปัตย์เองก็ต้องเปลี่ยน เลือกคนที่พรรคจะไปต่อได้ในสถานการณ์ที่สังคมไม่เหมือนเดิม ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคน ทบทวนบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มากว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และพรรคจะต้องปรับตัวอย่างไร การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญ เพราะจะเป็นตัวกำหนดอนาคตและทิศทางของพรรคประชาธิปัตย์

ส่วนกรณีพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้น นายชัยชนะ กล่าวว่า ณ วันนี้ ยังไม่ได้มองถึงจุดนั้น แต่เรามองที่อนาคตของพรรคเป็นหลัก โดยเฉพาะประมุขคนใหม่ ที่จะเป็นเสมือนหัวเรือ นำพรรคไปสู่อนาคต