เช็คชื่อ15รัฐมนตรีในรัฐบาลคสช.ลาออก

วันที่ 11 พ.ค. 2562 เวลา 11:11 น.
เช็คชื่อ15รัฐมนตรีในรัฐบาลคสช.ลาออก
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรัฐมนตรีลาออก ดังนี้

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/118/T_0001.PDF