ทบ.แจงงบซื้ออุปกรณ์รับมือม็อบเป็นเรื่องจำเป็น

วันที่ 05 ม.ค. 2553 เวลา 18:04 น.
พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เสนอของบประมาณจำนวน 177 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์รับมือการชุมนุมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคว่า เป็นไปตามความจำเป็นในการใช้งาน เพราะแนวโน้มสถานการณ์ในปี 2553 จะเกิดการรวมตัวของกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคบ่อยครั้งจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ดูแลฝูงชนที่เพียงพอ ได้มาตรฐานสากล และเหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า เจ้าหน้าที่สามารถดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยได้ทุกการชุมนุม รวมถึงภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยในการจัดงานระดับชาติด้วย ขณะเดียวกัน เป็นเครื่องป้องกันตนเองให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถดูแลความสงบเรียบร้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ