เปิด 11 รายชื่อ ถือหุ้นสื่อเข้าข่ายต้องห้ามส.ส. ปูดล็อตสองสังกัดพปชร.-เพื่อไทย

  • วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 18:23 น.

เปิด 11 รายชื่อ ถือหุ้นสื่อเข้าข่ายต้องห้ามส.ส. ปูดล็อตสองสังกัดพปชร.-เพื่อไทย

ศรีสุวรรณชงข้อมูลถือครองหุ้นสื่อล็อตแรกให้กกต.สอบ ปูดเพิ่ม 5- 7 รายสังกัดพปชร.และเพื่อไทยเตรียมยื่นคำร้อง 2 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ​นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นคำร้องต่อกกต.กรณีที่ได้รับแจ้งข้อมูลมาจากประชาชนจำนวนมาก เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และว่าที่ ส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่

เมื่อตรวจสอบยืนยันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยตรวจสอบหนังสือบริคณห์สนธิ ทะเบียนนิติบุคคล รวมถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วพบว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งและว่าที่ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่จำนวน 11 ราย ปรากฏเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส. ตาม มาตรา 98(3) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบ มาตรา 42(3) แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561

รายชื่อดังกล่าวประกอบไปด้วยนาย1.นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9 เป็นกรรมการบริษัท แอมฟายน์ โปรดักชั่น จำกัด และกรรมการบริษัท เฮด อัพ โปรดักชั่น จำกัด 2.นายวินท์ สุธีรชัย ผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 19 เป็นกรรมการบริษัท ดับบลิวซีดี วิชั่น จำกัด 3.นายคารม พลพรกลาง ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 26 เป็นกรรมการบริษัท สำนักพิมพ์สามพอ จำกัด 4.นายวรภพ วิริยะโรจน์ ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 38 เป็นกรรมการบริษัท โปรโมชั่นแม็กกาซีน จำกัด

5.นายวรกร ฤทัยวาณิชกุล ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 71 เป็นกรรมการบริษัท เฮลโลฟิล์มเมคเกอร์ จำกัด 6.นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล จำกัด ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 94 เป็นกรรมการบริษัท ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ จำกัด 7.นายหรินทร์ ยุวรัตนาพร ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 111 เป็นกรรมการบริษัท อินเซน ออดิโอเวิร์ค แอนด์ สตูดิโอ จำกัด 8.น.ส.นรีรัตน์ สุขวรรณรัตน์ ผู้สมัครส.ส. แบบแบ่งเขต เขต 2 จังหวัดสระบุรี เป็นกรรมการบริษัท บอส แอนด์ ธอส โปรเจคท์ จำกัด

9.นายวีระชน นามประกาย ผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต เขต 4 จังหวัดสกลนคร เป็นกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรวิชญ์ เคเบิ้ลทีวี นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการห้างหุ่นส่วนจำกัดนครพนม ทีวี แอนด์ เน็ทเวิร์ค 10.นายปิยเมษฐ ประณีตพลกรัง ผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต เขต 14 จังหวัดนครราชสีมา เป็นกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสบี คอมมูนิเคชั่น และ11.น.ส.​กัลยารัตน์ กิตติกัลยานนท์ ผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต เขต10 จังหวัดขอนแก่น เป็นกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด หวานชุมโปรโมชั่น

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ต้องทำความจริงให้ปรากฏเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานสำหรับนักการเมืองที่จะเข้ามาสู่ระบบการเมืองของไทย ต้องไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยและอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายอย่างเคร่งครัดในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตหลังจากที่ กกต. มีกำหนดจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 9 พ.ค. 62 นี้

จึงจะนำความพร้อมพยานหลักฐานของผู้สมัครรับเลือกตั้งและว่าที่ ส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 11 คน ไปยื่นคำร้องต่อ กกต. เพื่อระงับการประกาศผลและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งพร้อมลงโทษตาม ม.151 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่า

นอกจากนี้ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่า ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทําหนังสือยินยอม ให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด 20 ปี ด้วย

"ยังพบนักการเมืองที่ถือหุ้นสื่อ ซึ่งมี พรรคพลังประชารัฐ ประมาณ 2-3 ราย และพรรคเพื่อไทยประมาณ 3-4 ราย โดยผมจะเข้ายื่นคำร้องต่อกกต.เพิ่มเติมต่อไปวันที่ 2 พ.ค.นี้ และถ้าพบพรรคอื่นด้วยจะยื่นไม่ว่าจะฝ่ายประชาธิปไตย หรือฝ่ายสืบทอดอำนาจ ก็จะทำเช่นเดียวกัน" นายศรีสุวรรณ กล่าว

ข่าวอื่นๆ