เกาะติดประเด็นร้อนวันที่ 24 เม.ย.

วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 06:30 น.
เกาะติดประเด็นร้อนวันที่ 24 เม.ย.
 อนาคตใหม่กระเพื่อม-ศาลรธน.ตีความคำนวณส.ส.-ค่าโง่โฮปเวลหมื่นล้านเข้าครม.

1. การเมืองร้อนต่อเนื่องหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติชี้มูลคำร้องนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่(อนค.) ถือครองหุ้นธุรกิจสือสารมวลชน เข้าลักษณะต้องห้ามการเป็นส.ส. ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นายธนาธร มาแก้ข้อกล่าวก็ได้ภายใน 7 วัน จึงเป็น

ประเด็นที่ต้องตามต่อจากนี้ไปว่า ฟากของธนาธร จะหาทางแก้ข้อกล่าวหานี้ได้อย่างไร ซึ่งเจ้าตัวจะเดินทางถึงเมืองไทยวันที่ 25 เม.ย.นี้ ขณะเดียวกัน ต้องติดตามการจัดทัพของพรรคอนาคตใหม่ภายหลังหัวหน้าพรรคกำลังเข้าสู่สถานการณ์ไม่สู้ดี จะไปต่อทางการเมืองอย่างไรในช่วงเวลาที่แต่ละพรรคพยายามจับขั้วตั้งรัฐบาล

2. ความร้อนแรงยังอยู่ที่กรรมการการเลือกตั้ง โดยช่วงบ่ายวันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ จะมีการประชุมเพื่อพิจารณารับหรือไม่รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากกต.จะคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.บัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 วรรคสาม ประกอบมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ การคิดคำนวณดังกล่าวอาจทำให้พรรคการเมืองบางพรรคที่มีจำนวนส.ส.ที่จะพึงมีได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน กกต.จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่และการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 91หรือไม่

แนวทางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมี 3 แนวทาง

แนวทางแรก ศาลไม่รับเรื่องไว้พิจารณาคดี แม้ไม่รับเรื่องก็ไม่ได้ส่งผลต่อการคิดคำนวณส.ส. ออกมาได้เพราะเป็นอำนาจของกกต.

แนวทางที่สอง ศาลรับเรื่องการพิจารณาและมีคำสั่งศาลในการคำนวณหารายชื่อบัญชีตามกฎหมาย แต่ศาลไม่ได้ลงรายละเอียด สูตรคำนวณดังกล่าวเพราะเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของกกต.

แนวทางที่สาม  ศาลพิจารณาและมีอำนาจหน้าที่และวิธีการคำนวณบัญชีรายชื่อที่กกต. เสนอให้ศาลพิจารณาดังกล่าวว่าเป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. หรือไม่

3. ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม นำเรื่องการจ่ายค่าโง่โครงการโฮปเวล 1.18 หมื่นล้านรายงานให้ครม.รับทราบ เบื่้องต้นเป็นการแจ้งให้ครม.ทราบว่า บอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)จะประชุมวันที่ 26 เม.ย.เพื่อกำหนดแนวทางในการรับชำระเงินก่อนส่งเรื่องกลับกระทรวงการคลังโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามก็ต้องดูท่าที"ครม.บิ๊กตู่"ในวันนี้เหมือนกัน จะให้แนวทางเพิ่มเติมต่อการนำภาษีประชาชนไปชำระค่าโง่โฮปเวลครั้งนี้อย่างไรบ้าง