ยื่นป.ป.ช.สอบท่าเรือแหลมฉบัง

วันที่ 07 พ.ย. 2553 เวลา 14:49 น.
เครือข่ายต้านคอรัปชั่นเตรียมยื่นป.ป.ช.สอบสัญญาท่าเรือแหลมฉบัง

นายภู่โมกข์ นุ่นจันทร์ ผู้ประสานงานกลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ยื่นหนังสือต่อนางสาวรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจ สอบเรื่องการทุจริตและ เสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อให้มีการตรวจสอบปัญหาสัญญาสัมปทานระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย กับบริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด ในการบริหารท่าเทียบเรือ เอ. 0 และบริษัท แอลซีบีคอนเทนเนอร์เมอร์มินัล 1 ในการบริหารท่าเทียบเรือ บี 1 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง มูลค่าการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท อย่างรอบด้าน ในระหว่างวันที่10-13 พ.ย. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะจัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย ตนจะเดินทางเข้ายื่นหนังสือกับเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้อีกหน่วยงานหนึ่งผู้ประสานงานกลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น กล่าวว่า เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ป.ป.ช.เคยชี้มูลความผิดความไม่โปร่งใสในโครงการของการท่าเรือแห่งประเทศไทยมาแล้วครั้งหนึ่ง จึงเชื่อว่าน่าจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดี