posttoday

พลังประชารัฐย้ำยกระดับคุณภาพการศึกษา เพิ่มเงินเดือนคนจบป.ตรี-อาชีวะได้จริง

18 มีนาคม 2562

"พลังประชารัฐ"ชูนโยบายการศึกษา สร้างคุณภาพ-ปรับหลักสูตรเพิ่มทักษะการใช้ชีวิต ​สอดรับสร้างความเชี่ยวชาญ การันตีเงินเดือนป.ตรี-อาชีวะสูงขึ้น

"พลังประชารัฐ"ชูนโยบายการศึกษา สร้างคุณภาพ-ปรับหลักสูตรเพิ่มทักษะการใช้ชีวิต ​สอดรับสร้างความเชี่ยวชาญ การันตีเงินเดือนป.ตรี-อาชีวะสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 62 นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่ถูกสังคมวิจารณ์ถึงนโยบายประกันรายได้ของผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะมีรายได้ 20,000 บาทต่อเดือน และ ผู้จบการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา จะการันตีรายได้เดือนละ 18,000 บาท ว่า พรรคพลังประชารัฐพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบ และยืนยันว่าการสร้างหลักประกันรายได้ของผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำได้จริง เพราะพรรควางมาตรการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพด้านการศึกษาและความเชี่ยวชาญ โดยแนวทางของพรรคด้านการศึกษานั้น จะเริ่มตั้งแต่การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชน , ต่อยอดโรงเรียนดี มีคุณภาพ เช่น ขยายโรงเรียนประชารัฐร่วมพัฒนา จากเดิมที่รัฐบาลชุดปัจจุบันนำร่องไปแล้ว 77 แห่ง จะขยายไป 1,000 แห่งภายใน 4 ปี ขณะที่การยกระดับคุณภาพด้านการเรียนการสอน คือ การสร้างครูพันธุ์ใหม่ และ กระจายอำนาจให้ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและมีอิสระในการจัดการศึกษา

"นโยบายด้านการศึกษา พรรคพลังประชารัฐ มีแนวคิด คือ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด ไม่ว่าเป็นเด็กเล็ก หรือ ผู้สูงอายุต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว นอกจากนั้นพรรคต้องการปรับโฉมเรื่องหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการสร้างทักษะและวิชาที่จำเป็น รวมถึงเป็นการสร้างการศึกษาที่วางเป้าหมายให้ผู้เรียน ได้อย่างชัดเจน เช่น เรียนจบจะประกอบอาชีพอะไร ขณะที่การเรียนของผู้สูงอายุ จะมีโครงการโรงเรียนผู้สูงวัยประชารัฐ ระดับชุมชน เพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้สูงวัยมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ และเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยงองค์ความรู้ร่วมกันด้วย"นายอุตตม กล่าว

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวด้วยว่าสำหรับนโยบายด้านการศึกษาของพรรคพลังประชารัฐ จะเน้นเดินไปในทิศทางเพื่อให้การศึกษาถูกปฏิรูป โดยวางรากฐานของทักษะด้านวิชาชีพ และ ปลูกฝังค่านิยมที่จำเป็นและสำคัญ เช่น ประเด็นที่เป็นอันตรายและบั่นทอนสังคม รวมถึงครอบครัว ทั้งปัญหายาเสพติด, การทุจริต คอร์รัปชั่น, การกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย จะกำหนดให้เป็นหลักสูตรเพิ่มเติมตั้งแต่ประถมศึกษา เพื่อต้องการวางรากฐานของสังคมที่ดี ตั้งแต่เด็ก เพื่อตอบสนองหัวใจของนโยบายพลังประชารัฐสร้างคน คนสร้างชาติ ขณะที่การใช้งบประมาณด้านการศึกษานั้น จะเป็นไปตามกรอบงบประมาณและคำนึงถึงการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ​ ทั้งนี้ยืนยันว่านโยบายด้านการศึกษาพรรคพร้อมทำทันที เมื่อได้เป็นรัฐบาล

"พรรคพลังประชารัฐ เน้นการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพ ที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้เรียนฟรี สนับสนุนปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ผมมองว่าหากจัดให้เรียนฟรีแล้วไม่มีคุณภาพ ไม่ตอบโจทย์ของการพัฒนาคน เพื่อให้คนพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต ดังนั้นนโยบายแจก หรือให้ฟรี เบื้องต้นต้องพิจารณารายละเอียด และบางกรณีการศึกษาต้องลงทุนในค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และไม่แพงเกินไป ขณะที่แนวทางของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ตอบโจทย์เรื่องการปฏิรูปการศึกษาไปพอสมควร พรรคจะพิจารณาและสานต่อ" หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าว