มีผู้สนใจสมัครเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว 7 คน

วันที่ 04 ม.ค. 2553 เวลา 19:44 น.
หลังจากที่คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน แทน พล.อ.ธีรเดช มีเพียร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ครบวาระ ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.2552 ถึงวันที่ 6 ม.ค.2553 ขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว 7 คน ได้แก่

1. พล.ร.อ.ประเสริฐ  บุญทรง ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงกลาโหม

2. นายสุรสีห์ โกศลนาวิน อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

3. พ.ต.อ.ยุทธนา สุทธิรัตน์ ผู้กับการกองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

4. นายศรีราชา  เจริญพานิช เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

5. พล.อ.ไวพจน์ ศรีนวล อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม

6. นายจเด็จ  อินสว่าง อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

และ 7. พล.ท.เพรียว  พินัยนิติศาสตร์ ที่ปรึกษากองทัพบก