บิ๊กตู่ ทำคลอด "สำนักงานยุทธศาสตร์ปรองดอง"

วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 19:02 น.
บิ๊กตู่ ทำคลอด "สำนักงานยุทธศาสตร์ปรองดอง"
ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีจัดตั้งสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ถึง 3 ฉบับรวดในวันเดียวกัน ซึ่งทั้ง 3 เรื่องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในเรื่องของการจัดตั้งสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองอย่างเป็นการถาวร ประกอบด้วย

1.คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2562 เรื่อง วิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงานของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

2.คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2562 เรื่อง การบริหารบุคคลของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

และ 3.คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 7/2562 เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงานหน้าที่และอำนาจของส่วนงานและอัตรากำลังของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยเนื้อหาทั้งหมดดังนี้