พปชร.สานต่อนโยบายรัฐบาลประยุทธ์สร้างสังคมสวัสดิการถ้วนหน้า

วันที่ 27 ก.พ. 2562 เวลา 17:51 น.
พปชร.สานต่อนโยบายรัฐบาลประยุทธ์สร้างสังคมสวัสดิการถ้วนหน้า
"สุวิทย์" รองหัวหน้า พปชร. มั่นใจนโยบายด้านสังคม "สวัสดิการถ้วนหน้า" เพิ่มศักยภาพคนไทยพร้อมสานต่อนโยบายรัฐบาลประยุทธ์แน่นอน

เมื่อวันที่27ก.พ.62 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวพรรคพลังประชารัฐ หนึ่งในผู้เข้าร่วมดีเบต ประชันนโยบายบริหารประเทศสำหรับพรรคการเมือง ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. )ได้จัดขึ้น

นายสุวิทย์ เผยถึงนโนบายด้านสังคมว่า พรรคพลังประชารัฐ มุ่งจะทำให้สังคมเกิดความเข้มแข็ง โดยมีการวางแนวทางหลัก 3 หลักใหญ่ คือ สวัสดิการประชารัฐ, สังคมประชารัฐ และเศรษฐกิจประชารัฐ ซึ่งทั้ง 3 แนวทางหลักนี้ จะมีการแบ่งปันให้เกิดผลประโยชน์กับสังคม ซึ่งต้องสร้างโอกาสให้กับประชาชนระดับฐานราก ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ประเภทลูกจ้าง ให้ได้รับสวัสดิการอย่างเต็มที่ แต่ทั้งนี้แนวทางทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทั้งสามสิ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ต้องพัฒนาไปพร้อมกัน

นอกจากนี้แนวทางที่พรรคพลังประชารัฐพยายามผลักดันให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทั้งทางสังคม และทางเศรษฐกิจ ก็คือ การผลักดันธุรกิจ SMEs ให้มีพลังทางธุรกิจ แม้ฝ่ายการเมืองบางกลุ่มจะเคยออกมาแสดงความเห็นกรณีธนาคารที่ปล่อยเงินกู้มักเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ หรือนายทุน ทำให้มีโอกาสขยายมากกว่าธุรกิจขนาดเล็กนั้น ตรงนี้เองที่ทางพรรคพลังประชารัฐให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน ซึ่งต้องปรับทั้ง 3 อย่างนี้ คือ

1. ด้านแหล่งเงินทุน ที่พร้อมจะผลักดันธุรกิจขนาดเล็ก 2. ด้านเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางธุรกิจ3. การหาแหล่งตลาดให้เหมาะสม เพื่อการยกระดับคุณภาพของธุรกิจ

ทั้งนี้ นายสุวิทย์ ยังยืนยันอีกว่า แนวนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลยุค พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างแน่นอน เพราะนโยบายของพลเอกประยุทธ์ เป็นประโยชน์กับประชาชน ส่วนนโยบายไหนที่มีข้อสะดุดหรือ ต้องปรับแก้ไข ทางพรรคก็จะนำมาต่อยอดต่อไป เพื่อแก้ไขพัฒนาอย่างแท้จริง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต