"บิ๊กตู่"รับมอบวัตถุโบราณ 104 รายการคืนเป็นสมบัติชาติ

  • วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 13:27 น.

"บิ๊กตู่"รับมอบวัตถุโบราณ 104 รายการคืนเป็นสมบัติชาติ

นายกฯรับมอบวัตถุโบราณ ศิลปวัตถุ 104 รายการคืนเป็นสมบัติชาติ  ฝากคนไทยอย่าลืมรากเหง้า ไม่ให้ร้ายประเทศ

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑ์ฑสถานแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเพื่อเป็นสมบัติของชาติ จากนายธรรมฤทธิ์ จิรา ผู้ครอบครองโบราณวัตถุศิลปวัตถุจำนวน 104 รายการ เพื่อเป็นสมบัติของชาติในความดูแลของกรมศิลปากร โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ,นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ,นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธี

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานรับมอบวัตถุโบราณอันล้ำค่าที่ได้กลับสู่แผ่นดินไทยให้คนไทยและชาวต่างชาติได้ชื่นชมความเป็นไทยแต่โบราณ วันนี้มาทำสิ่งที่ดี และหวังว่าผู้ที่เก็บรักษาจะนำกลับมาให้คนอื่นได้ชื่นชม ตนในนามรัฐบาล ขอชื่นชมนายธรรมฤทธิ์ จิรา ที่อนุรักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์และหวงแหนโบราณวัตถุ ซึ่งนอกจากมีคุณค่าทางโบราณแล้วยังเป็นคุณค่าทางจิตใจให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมในอดีตกว่า 1,000 ปี สิ่งเหล่านี้คือวัตถุ และสะสมจิตใจความเป็นหนึ่งเดียวของบรรพบุรุษที่รักษาแผ่นดินนี้ไว้

โดยเฉพาะกษัตริย์ที่รักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้เรา คนไทยต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัตถุโบราณเหล่านี้ มิเช่นนั้นจะเป็นการเติบโตที่ไม่มีรากเหง้า ไม่มีประวัติศาสตร์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยทุกคนจะสำนึกและไม่ให้ร้ายประเทศของตนเอง ซึ่งในโลก 4.0 จะต้องมีการพัฒนาจากโบราณ เพราะเรามีอัตลักษณ์ของตนเอง มีความงดงามความอ่อนช้อยมีรอยยิ้มไมตรีจิตที่ไม่ควรหายไปใน 4,000 ปีที่ผ่านมา  ขณะเดียวกันจิตใจก็ได้รับการกล่อมเกลา ถ้าเราไม่เรียนรู้รากเหง้าประวัติศาสตร์ท่านก็จะไม่รู้ว่าจะรักประเทศไทยได้อย่างไร สุดท้ายขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยอนุรักษ์ และขอให้มีกำลังใจกำลังกายที่เข้มแข็งปกป้องรักษาสิ่งเหล่านี้ต่อไป

สำหรับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่นายธรรมฤทธิ์ มอบให้เป็นสมบัติของชาติในครั้งนี้ มีทั้งโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุราว 1,800 -4,300 ปี ประกอบด้วย เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือ เครื่องใช้สำริด เครื่องประดับทำด้วยหิน แก้ว และเปลือกหอย เป็นต้น โดยวัตถุโบราณที่ได้รับมอบครั้งนี้จะถูกนำไปตรวจสภาพและทำการอนุรักษ์เบื้องต้นด้วยวิธการทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นจะนำไปเก็บรักษาที่คลังกลาง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เพื่อนำไปศึกษาหรือจัดแสดง

จากนั้นนายกฯเยี่ยมราชรถ ราชยาน และพระยานมาศ ภายในโรงราชรถ เยี่ยมชมห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์ชาติไทย ภายในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน และเดินทางกลับทำเนียบรัฐบาล

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ