ศาลรธน.ฟันบุญจง-เกื้อกูลถือหุ้นต้องห้าม

  • วันที่ 03 พ.ย. 2553 เวลา 16:18 น.

ศาลรธน. มติ 7 ต่อ 1 ตัดสิน 6 ส.ส. ถือหุ้นต้องห้าม-ขัดรัฐธรรมนูญ"เกื้อกูล-บุญจง-ม.ร.ว.กิติวัฒนา"ติดกลุ่ม ขณะที่รอดเพราะถือก่อนรับตำแหน่ง  วางบรรทัดฐาน ปตท. ทีทีแอนด์ที  เป็นหุ้นอันตรายนักการเมือง

นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ​กล่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยโดยเสียงข้างมา 7 ต่อ 1  เสียง เห็นว่า สส. ​6 คน ได้แก่ ​นายสมเกียรติ  ฉันทวานิช สส. กทม.​พรรคประชาธิปัตย์  นางมลิวัลย์   ธัญญสกุลกิจ  สส.สุรินทร์ พรรคเพื่อแผ่นดิน ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช สส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย  นายเกื้อกูล  ด่านชัยวิจิตร สส.อยุธยา พรรคชาติไทยพัฒนา นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ สส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย ม.ร.ว.กิติติวัฒนา (ไชยันต์​) ปกมนตรี สส.สัดส่วน พรรคเพื่อแผ่นดิน กระทำผิด รัฐธรรมนูญ มาตรา 265  วรรค1  (2) (4) ประกอบมาตรา48  อันเป็นเหตุให้ทั้งหมดสมาชิกภาพ  สิ้นสุดลง ตามมาตา 106 (6 ) นับจากวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย

ทั้งนี้  คดีนี้เป็นคดีที่ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 กรณีสมาชิกภาพของ 16 ส.ว. และ 29  ส.ส. รวมทั้งหมด 44 คนสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา เนื่องจากกระทำการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 265(2) (4) ถือครองหุ้นในธุรกิจสื่อ และบริษัทที่เป็นคู่สัญญาสัมปทานกับรัฐ​

นายเฉลิมพล กล่าวว่า   ​ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยเสียงข้างมาก 6 ต่อ 2 เสียง  ว่า การกระทำอันเป็นการต้องห้ามในการถือครองหุ้น ตามมาตรา 265   จะต้องเป็นการกระทำหลังจากเริ่มมีสมาชิกภาพเป็น สส. สว. ไม่รวมถึงการถือหุ้นก่อนวันเลือกตั้ง หรือวันที่กกต.ประกาศผลการสรรหา สว.   ซึ่งทั้ง 6 คน  มีการซื้อหุ้นในช่วงหลังจากมีสมาชิกภาพเป็นสส.​ สว.แล้ว

อย่างไรก็ตาม ในประเด็น ลักษณะหุ้นมีลักษณะต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 265  วรรค1 (2 ) (4) และวรรค 3 ประกอบมาตรา 48 หรือไม่นั้น ​เห็นว่า บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน ที่  แม้จะมิใช่บริษัทได้รับสัมปทานหรือคู่สัญญาจากรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน  แต่บริษัท ปตท. เป็นผู้ลงทุนในบริษัทอื่น หรือที่เรียกว่า โฮลดิ้ง คัมพานี เช่น ถือหุ้น ในบริษัทปตท. สำรวจ และ ผลิตปิโตรเลี่ยม จำกัด มหาชน 65.42 % ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานการสำรวจ และ ขุดเจาะน้ำมัน จากกระทรวงพลงงงาน     และ ถือหุ้น ในบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัดมหาชน  ซึ่งได้รับสัมปทานในการจำหน่าย น้ำประปาไฟฟ้า จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยถือหุ้น 49.16% ซึ่งมากพอจะครอบงำกิจกรรมได้

ดัง​นั้นการถือหุ้นบริษัท ปตท.จำกัดมหาชน  จึงเป็นการถือหุ้นในบริษัทอันต้องห้ามในทางอ้อม  

ส่วนบริษัท   ทีทีแอนด์ที  จำกัด มหาชน  ประกอบกิจการให้บริการโทรศัพท์โดยได้รับสัมปทานจากองค์การโทรศัพท์ ซึ่งปัจจุบันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ชื่อ บริษัททีโอที จำกัดมหาชน  ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งนอกจากจะเป็นบริษัทที่รับสัมปทานจากรัฐแล้ว ยังเป็นบริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกด้วยจึงเป็นบริษัทอันมีลักษณะต้องห้ามตาม รัฐธรรมนูญ  265 วรรค1 (4 ) ประกอบมาตรา 48

"รัฐธรรมนูญห้ามการถือหุ้นในบริษัทที่ต้องห้ามโดยไม่ได้ระบุว่าจะต้องถือหุ้นจำนวนเท่าใด  และไม่ได้ระบุว่าจะต้องมีอำนาจบริหารงานหรือ ครอบงำกิจการหรือไม่ เพราะฉะนั้นการถือหุ้นเพียงแค่หุ้นเดียว ก็ย่อมเป็นการถือหุ้นตามความหมายในรัฐธรรมนูญแล้ว  แม้ผู้ถือหุ้นจะไม่มีอำนาจบริหารหรือครอบงำกิจกรรมก็ตาม การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติห้ามการถือหุ้นชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  รวมทั้งสส. สว. มีช่องทางที่จะใช้หรือถูกใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์มิชอบโดยทางใดทางหนึ่ง"นายเฉลิมพล กล่าว

ปตท. - ทีทีแอนด์ที พ่นพิษถีบ 6 สส.​ตกเก้าอี้ 

นายสมเกียรติ ฉันทวานิช สส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์  ได้ซื้อหุ้น ปตท. จำกัด มหาชน เมื่อวันที่ 2  ม.ค. 51  จำนวน 2 หมื่นหุ้น 23 ม.ค. 51  จำนวน 2 หมื่นหุ้น  และ 18 ม.ค.51 จำนวน1 หมื่นหุ้น 

นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สส.อยุธยา ชาติไทยพัฒนา รมช.คมนาคม คู่สมรสคือ นางนลินี ด่านชัยวิจิตร ได้ถือหุ้นบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน  เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 51 จำนวน 1,000 หุ้น 

นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ  สส.สุรินทร์ พรรคเพื่อแผ่นดินได้ซื้อหุ้น ปตท. จำกัด มหาชน เมื่อวันที่  28 พ.ค.2551 จำนวน 500 หุ้น 29 ก.ค. 300 หุ้น และ 30 ก.ค. 300 หุ้น  และ 1 ส.ค.​ 300 หุ้น   1ธ.ค.   1,000 หุ้น และ ซื้อหุ้นของ บริษัท ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตเลียมจำกัด มหาชน 6 ส.ค. 51 จำนวน 1,000 หุ้น  4 ก.ย. 500 หุ้น  6 ม.ค. 52  จำนวน 2,000 หุ้น  28 พ.ค. 51 ซื้อหุ้น ทีทีแอนด์ที5หมื่นหุ้น

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ สส.นครราชสีมา  ภูมิใจไทย คู่สมรสคือนางกาญจนา วงศ์ไตรรัตน์  ได้ซื้อหุ้นบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด มหาชน เมื่อวันที่  9 พ.ค. 51 จำนวน 1 หมื่นหุ้น วันที่ 13 พ.ค. 2551  จำนวน 2 หมื่นหุ้น วันที่ 15 พ.ค. 1 หมื่นหุ้น  และ 10 มิ.ย. 51 จำนวน 1 หมื่นหุ้น  และ 16 มิ.ย. 51 

ร.ท. ปรีชาพล พงษ์พานิช สส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ซื้อหุ้น บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน  ในช่วงเดือนมิ.ย. 2551 จำนวน 3 หมื่นหุ้น 

ม.ร.ว.กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี สส.สัดส่วน พรรคเพื่อแผ่นดิน ซื้อหุ้นไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมูนิเคชั่น ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัททีทีแอนด์ทีจำกัด มหาชน เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 51 จำนวน  5 หมื่นหุ้น ​

เกื้อกูล/บุญจง/ม.ร.ว.กิติวัฒนา

 

ข่าวอื่นๆ