โฆษกกห.วอนทุกพรรคทำการเมืองสร้างสรรค์ ไม่ยั่วยุสร้างความแตกแยก

วันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 20:49 น.
โฆษกกห.วอนทุกพรรคทำการเมืองสร้างสรรค์ ไม่ยั่วยุสร้างความแตกแยก
โฆษกกลาโหม วอนทุกพรรคทำการเมืองสร้างสรรค์ ไม่ยั่วยุสร้างความแตกแยก ชี้มีความพยายามลิดรอนเกียรติภูมิทหารและกองทัพ แนะดูบทเรียนในอดีต เมื่อวันที่ 19 กพ. พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวแสดงความชื่นชมความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กระจายตัวอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคม โดยบางส่วนเสนอตัวเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ในขณะที่ส่วนใหญ่ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในห้วงสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้ง ยังมีความกังวลและห่วงใยอยู่บ้าง ที่มีความพยายามหาเสียงจากประชาชน ของบางพรรคการเมือง ที่ยังคงพฤติกรรมทางการเมืองแบบเดิมๆ สาดโคลนป้ายสี ให้ร้ายและยั่วยุกันไปมาแสดงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะผู้นำที่ไม่สร้างสรรค์ นำบางประเด็นมาเชื่อมโยงโน้มน้าวเรียกคะแนนเสียงจากประชาชน ดึงสถาบันต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องโดยไม่คำนึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งพยายามลิดรอนเกียรติภูมิทหารและกองทัพ ซึ่งเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงของประเทศ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามประเทศชาติเกิดปัญหา หรือแม้กระทั่งปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่บานปลายนำมาซึ่งความอ่อนแอของกลไกของอำนาจรัฐ สถาบันหลักของชาติ และความแตกแยกของประชาชนภายในชาติ ตนขอความร่วมมือกันทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ใช้ความระมัดระวัง ไม่ยั่วยุบิดเบือนให้เกิดความแตกแยกทางสังคม ดังเช่นบทเรียนที่มีร่วมกันในอดีต พร้อมกันนี้กระทรวงกลาโหมยืนยันว่า กองทัพเป็นของประชาชน และเคารพการตัดสินของประชาชนในวิถีประชาธิปไตย พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนากองทัพและงานความมั่นคงให้สามารถรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามในแต่ละห้วงระยะเวลา บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ทางด้านงบประมาณ และอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงของสภาพแวดล้อมภัยความมั่นคงของประเทศที่ยอมรับได้ ต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในภาพรวม