ไทยรักษาชาติยก "มาตรา93" แย้งกกต.หากจะยุบพรรค ชี้ต้องฟังความทุกฝ่าย

  • วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 20:49 น.

ไทยรักษาชาติยก "มาตรา93" แย้งกกต.หากจะยุบพรรค ชี้ต้องฟังความทุกฝ่าย

พรรคไทยรักษาชาติงัด มาตรา93 ในกฎหมายพรรคการเมือง เเย้งกกต.หากจะยุบพรรค ชี้ต้องฟังความจากคู่กรณีด้วย เตรียมเข้ายื่นหนังสือ 13 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62 นายพิชิต ชื่นบาน ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) กล่าวว่า เหตุผลที่ให้ฝ่ายกฎหมายพรรคไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันที่ 13 ก.พ.นี้ เพราะตามมาตรา 92 เเห่งพระราชบัญญติประกอบรัฐธรรมนูญ (พรป.) ว่าด้วยพรรคการเมืองที่กกต.เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดเเละส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น ควรดูมาตรา93เเห่งพรป.ฉบับนี้ประกอบด้วยว่าขั้นตอนที่ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรวบรวมข้อเท็จจริงนั้นจะกระทำฝ่ายเดียวมิได้ เพราะต้องยึดหลักสากลที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

"มาตรา4ในรัฐธรรมนูญ 2560 ก็ให้สิทธินี้กับพรรค ซึ่งบัญญัติไว้ว่า 'ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน' เพราะการยุบพรรคนั้นกระทบต่อพรรคเเละสมาชิกพรรค ฉะนั้นต้องฟังทุกฝ่ายการจะสรุปของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ให้กรรมการกกต.มีมตินั้นจะเป็นการฟังความข้างเดียว

นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตสำคัญในมาตรา93เเห่งพรป.พรรคการเมืองที่ระบุว่านายทะเบียนพรรคการเมืองต้องรวบรวมข้อเท็จจริงเเละพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กรรมการกกต.ระบุ ถามว่ากกต.มีหลักเกณฑ์พิจารณาเรื่องนี้เเล้วหรือไม่ หรือจะหลักเกณฑ์ใดมาใช้ยุบพรรค

พรรคจะใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อกกต.ให้คุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตามสิทธิในรัฐธรรมนูญเเละเเจ้งให้กกต.ทราบถึงการใช้อำนาจด้วยความระมัดระวัง และ ขอให้กกต.ใช้หลักฟังความจากทุกฝ่ายเพราะเป็นหลักสากล"นายพิชิตกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรป.พรรคการเมืองมาตรา93 ระบุว่า "เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดกระทำการตามมาตรา 92 ให้นายทะเบียนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 92 คณะกรรมการจะยื่นคำร้องเองหรือจะมอบหมายให้นายทะเบียนเป็นผู้ยื่นคำ ร้องและดำเนินคดีแทนก็ได้ และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะขอให้อัยการสูงสุดช่วยเหลือดำเนินการในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจนกว่าจะเสร็จสิ้นก็ได้

ในกรณีที่เห็นสมควร ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระทำใดไว้เป็นการชั่วคราวตามคำร้องขอของคณะกรรมการ นายทะเบียน หรืออัยการสูงสุด แล้วแต่กรณี ก็ได้"

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ