มติกกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรค "ไทยรักษาชาติ"

วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 16:06 น.
มติกกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรค "ไทยรักษาชาติ"
ที่ประชุมกกต.มีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ หลังยื่นชื่อแคนดิเดตนายกฯเข้าข่ายผิดพ.ร.ป.พรรคการเมือง

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินัจฉัยว่าสมควรยุบพรรคไทยรักษาชาติหรือไม่ หลังจากพิจารณาคำร้องที่ขอให้ตรวจสอบกรณีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติว่า เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92 (2) ที่ระบุว่า กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่

รายงานข่าวระบุว่า ที่ประชุม กกต.เห็นว่าตามพระราชโองการประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 ก.พ.62 และหนังสือการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรค รวมถึงหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีที่พรรคไทยรักษาชาติยื่นต่อ กกต.ถือเป็นพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคไทยรักษาชาติกระทำการดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสั่งยุบพรรค โดยจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันนี้

ทั้งนี้หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ จะส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคจำนวน 14 คน ต้องเว้นวรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี นอกจากนี้ยังห้ามมิให้มีการใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคซ้ำกับพรรคที่ถูกยุบ และห้ามอดีตคณะกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้เป็นเวลา 10 ปี  

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติมี 14 คน ดังนี้

1. ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคฯ

2. น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรคฯ

3. นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล รองหัวหน้าพรรคฯ

4. นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรคฯ

5. นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรคฯ

6. นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรคฯ

7. นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรคฯ

8. นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรคฯ

9. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรคฯ

10. น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรคฯ

11. นายพงษ์เกษม สัตยาประเสริฐ โฆษกพรรคฯ

12. นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรคฯ

13. รศ.รุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรคฯ

14. นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหารพรรคฯ