กกต.ย้ำผู้สมัครสส.ต้องยื่นภาษีย้อนหลัง3ปีตามกฎหมาย

วันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 19:16 น.
กกต.ย้ำผู้สมัครสส.ต้องยื่นภาษีย้อนหลัง3ปีตามกฎหมาย
กกต.เตือนผู้สมัคร ส.ส. ต้องส่งหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 3 ปี ตามกฎหมาย

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า การส่งหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 3 ปี ของผู้สมัคร สส.โดยช่วงที่ผ่านมา กกต.ได้หารือกันเรื่องยื่นภาษีย้อนหลังเข้มข้นหลายมติ เพราะพรรคการเมืองตั้งคำถามมา จึงอภิปรายไขข้อข้องใจ ตั้งใจพยายามไม่ให้เป็นปัญหาข้อปฏิบัติ ขอบเขต และเวลา สำหรับการยื่นภาษีย้อนหลังของผู้สมัครสส.

ส่วนกรณีนายนิกร จำนง ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา ระบุว่า หากใช้หลักฐานการเสียภาษีของปี 59-60-61 อาจเป็นปัญหา การเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาในปี 61 ยังไม่เสร็จสิ้นตามกฎหมายที่ กำหนดต้องยื่นภายในวันที่ 31 มี.ค.ของทุกปี จึงควรใช้หลักฐานเสียภาษีย้อนหลัง ที่เสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่ปี 58-59-60 เเทนนั้น ไม่น่าจะทำได้ เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้เเล้ว

ทั้งนี้ เหตุผลที่ กกต.กำหนดให้ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 59-60-61 เพราะ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา 45 (2) กำหนดให้ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ดังนั้น กกต. จึงต้องกำหนดเป็นปีภาษี 59-60-61 ซึ่งเป็นปีภาษีย้อนหลัง 3 ปี นับถึงปีที่สมัคร โดยผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเอง สามารถยื่นภาษีปี 61 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 แล้ว และขณะนี้ก็ยังพอมีช่วงเวลาที่สามารถดำเนินการได้ทันอยู่

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต