ประเด็นร้อนวันที่ 2 พ.ย.

วันที่ 02 พ.ย. 2553 เวลา 06:12 น.
น้ำตาชาวอีสานและภาคกลางยังไม่ทันได้ถูกซับทุกข์จากน้ำท่วมกลับถล่มใส่ภาคใต้อย่างหนักหน่วงอีก 6 จังหวัด ล้วนเป็นงานหนักของรัฐบาลในการเข้าไปให้การช่วยเหลือเยียวยา และที่น่าสนใจเป็นพิเศษของวันนี้คือ การระดมพลคนเสื้อเหลือง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หน้ารัฐสภาเพื่อต่อต้านความตกลงเรื่องการจัดการปัญหาเขตแดนไทย-กัมพูชา จะบานปลายหรือไม่อย่างไรต้องติดตาม

1.การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันนี้ย้ายไปที่รัฐสภา วาระสำคัญคือการช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมของส่วนราชการ รวมถึงการรายงานสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้โดยยังจะมีการหารือถึงมาตรการป้องกันภัยพิบัติอุทกภัยระยะยาวด้วย อาทิ การปรับปรุงระบบเตือนภัย การประกันภัยพืชผล และการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั่วประเทศ เพื่อครอบคลุมการป้องกันน้ำท่วมในอนาคต และท่ามกลางวิกฤตภัยพิบัติน้ำท่วมทั้งในภาคกลางและภาคใต้ ขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะเสนอแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี(2554-2556) ภายใต้แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิอีกด้วย

อีกประเด็นร้อนใน ครม.ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เมื่อสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อหารือการแก้ไขรัฐธรรมนูญในที่ประชุม ครม.ด้วย

ภาพประกอบข่าว

2.เวลา 08.00 น. กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นัดรวมพลที่หน้ารัฐสภาเพื่อคัดค้านการพิจารณารับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) 3 ครั้ง ที่เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา เพราะเห็นว่าเอกสารแนบท้ายการประชุมดังกล่าวใช้แผนที่ 1 : 200,000 ของฝรั่งเศสที่ทำไว้ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักสากลที่ต้องยึดหลักสันปันน้ำ หากที่ประชุมรับรองบันทึกดังกล่าวก็เสมือนเห็นชอบแผนที่ 1 : 200,000 ด้วย ซึ่งพันธมิตรฯเห็นว่าอาจจะทำให้ไทยเสี่ยงที่จะเสียดินแดนในอนาคตได้

ต้องดูว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดไหน เพราะครั้งนี้เท่ากับพันธมิตรฯประกาศโดยตรงกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี และรัฐบาล อย่างเต็มตัว

3.ติดตามความคืบหน้าเรื่องคลิปฉาวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งล่าสุดคณะตุลาการมีมติมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานศาลฯ ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีอาญาฐานหมิ่นประมาท และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเผยแพร่คลิปชุดใหม่แล้ว และย้ำว่าตุลาการที่มีชื่ออยู่ในคลิปสามารถชี้แจงได้เพราะเห็นได้ชัดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีการวางแผนเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นต้องติดตามน้ำยาฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะมีความคืบหน้าในคดีบ้างหรือไม่

เพราะในขณะนี้ทุกคนอยากรู้ว่านายพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ เป็นใครและมีวัตถุประสงค์อะไร มีใครอยู่เบื้องหลังเพราะเรื่องนี้เกิดมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วแต่กลับไม่มีความคืบหน้าในการหาผู้กระทำผิด ล่าสุด "จตุพร พรหมพันธุ์"สส.สัดส่วนพรรคเพื่อไทย ออกมาแฉอีกว่าจะมีคลิปฉาวอีก 1 ชุดตามมาเร็วๆ นี้อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามด้วยว่าตุลาการที่อยู่ในคลิปจะออกมาชี้แจงต่อสังคมอย่างไรบ้าง เพราะต้องยอมรับว่าความเชื่อถือที่มีต่อตุลาการถูกบั่นทอนไปแล้ว

4.สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ยังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะพายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ซึ่งส่งผลให้พื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูล ถูกน้ำท่วมไปแล้ว ต้องติดตามความช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนว่าจะทันการณ์หรือไม่ ขณะที่สถานการณ์ทางภาคอีสานก็น่าห่วงไม่แพ้กัน เพราะแม้น้ำชีและแม่น้ำมูลได้ไหลมาสมทบกับแม่น้ำชีแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นมากกว่านี้ ต้องจับตาว่าอุบลราชธานีจะรอดจากอุทกภัยครั้งนี้หรือไม่ หลังจากที่จังหวัดรอบข้าง ทั้งขอนแก่นบุรีรัมย์ และศรีสะเกษ มหาสารคาม ถูกน้ำท่วมกันหมดแล้ว และต้องติดตามการเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนละ 5,000 บาท ว่าจะไปถึงมือประชาชนเมื่อใด อย่างไรก็ตาม ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจะทำการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา อุบลราชธานี เพื่อมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

5.ย้อนกลับไปที่การประชุม ครม.สำหรับวาระพิจารณาที่น่าสนใจเช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดฝึกอบรมและการประชุม ขณะที่วาระเพื่อทราบอื่นๆ เช่น กระทรวงกลาโหมรายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 50

ขณะที่ กระทรวงมหาดไทย รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ "แม่ของแผ่นดินแม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น"กระทรวงคมนาคม รายงานบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยกลไกการปรึกษาหารือด้านการขนส่งทางทะเล และปิดท้ายด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)รายงานร่าง พ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2553