ประชาธิปัตย์ชูนโยบาย "ยกระดับครูไทย" เพิ่มผลตอบแทน-ลดภาระงาน

วันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 19:39 น.
ประชาธิปัตย์ชูนโยบาย "ยกระดับครูไทย" เพิ่มผลตอบแทน-ลดภาระงาน
ประชาธิปัตย์ประกาศนโยบาย "ยกระดับครูไทย" กระจายอำนาจการศึกษาสู่โรงเรียน-ลดภาระงาน-เพิ่มผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ สร้างแรงจูงใจให้คนเก่งเป็นครู

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมด้วยนายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคฯ และประธานกรรมการนโยบาย ร่วมกันแถลงนโยบาย "ยกระดับครูไทย" หนึ่งในนโยบายหลักเพื่อการ "สร้างคน" ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักจากสโลแกน "แก้จน สร้างคน สร้างชาติ" ในการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ของพรรค

ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหลักมาโดยตลอด พรรคฯ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า หากคนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน ด้วยการ "ยกระดับครูไทย" ให้มีประสิทธิภาพ เด็กไทยจะโตมาเป็นบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพอย่างแน่นอน

สำหรับแนวนโยบายการยกระดับครูไทย ได้แก่

1. "กระจายอำนาจการศึกษาสู่โรงเรียน" ปลดแอกการบริหารงานการศึกษาออกจากส่วนกลาง

2. "คืนครูให้นักเรียน" ลดภาระงานครู ลดการทำวิทยฐานะที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน คืนครูคุณภาพให้นักเรียน ด้วยการใช้เทคโนโลยี ลดเวลาครูกับงานธุรการ

3. เพิ่ม "ผลตอบแทน-สิทธิประโยชน์ครู" และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม จัดให้มีเกณฑ์บัญชีวิชาชีพครูเป็นกรณีเฉพาะ โดยพิจารณาการเลื่อนขั้นจากผลสำเร็จของนักเรียนแทนการทำวิทยฐานะในเอกสาร

4. "คนเก่งเป็นครู" พัฒนาคุณภาพครู สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ประเทศได้มีครูดีครูเก่ง ทั้งความรู้ทางวิชาการ และทักษะการสอน ยกระดับ "ครู" ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง อย่างแท้จริง พร้อมสร้าง "ครูยุคใหม่" โดยจะต้องมีคุณลักษณะที่ทันสมัย-ใช้เทคโนโลยี-จัดประสบการณ์ที่ดี-พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า พรรคขอย้ำจุดยืนหลักเรื่องการกระจายอำนาจทางการศึกษาให้ตรงไปที่โรงเรียน เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนจัดการตนเอง พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียนในท้องถิ่นนั้น ๆ รวมไปถึงการคัดเลือกครูที่จะมีความสามารถที่เหมาะสมกับแต่ละโรงเรียนอย่างแท้จริง ปลดแอกจากส่วนกลางที่มีวิธีการบริหารการศึกษาที่ซ้ำซ้อน

นอกจากนี้ พรรคพร้อมจัดสรรให้มีการเพิ่มผลตอบแทนแก่ครูไทย ให้มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ความเป็นวิชาชีพชั้นสูง ให้สมศักดิ์ศรีต่อการเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่บุคลากรของประเทศ พร้อมกับการปรับใหม่ทั้งหมดในเรื่องการประเมินผลงานของครูที่ต้องวัดกันด้วยคุณภาพนักเรียนเป็นที่ตั้ง มิใช่การเขียนเอกสารราชการของกระทรวงส่วนกลางอีกต่อไป

"พรรคจะพลิกวิถีแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ พร้อมปรับปรุงระบบราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครูที่เก่งได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ปราศจากระบบที่ครอบงำจากส่วนกลาง"หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต