"รสนา"จี้รัฐบาลควรจริงจังในการแก้ปัญหามลพิษในอากาศ

วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 14:41 น.
"รสนา"จี้รัฐบาลควรจริงจังในการแก้ปัญหามลพิษในอากาศ
"รสนา"ชี้นโยบายไทยแลนด์4.0 ต้องตอบโจทย์คุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของคนไทย จี้รัฐบาลจริงจังแก้ปัญหามลพิษในอากาศ

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.62 น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสว.กรุงเทพฯ และอดีต สปช. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงปัญหามลพิษในอากาศโดยมีเนื้อหาน่าสนใจดังนี้

"นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต้องตอบโจทย์คุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของคนไทย"

ข้อเขียนอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ เรื่องคุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ซึ่งเขียนตั้งแต่ปี2516 เป็นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ รัฐสวัสดิการ มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับหลักประกันสังคมและคุณภาพชีวิตพื้นฐานที่พลเมืองไทยคนหนึ่งพึงได้รับ ซึ่งเป็นข้อเสนอของผู้วางแผนเศรษฐกิจและสังคมมืออาชีพ ที่ยังสมควรหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในภาวะการณ์ปัจจุบัน

แต่วันเวลาผ่านไป46 ปี เกือบครึ่งศตวรรษแล้ว แต่ประเทศไทยที่มุ่งหวังก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 แต่ปรากฎว่าหลักประกันและคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่สุดนี้ก็ยังไม่สามารถบรรลุได้เลย

อาจารย์ป๋วยพูดแทนความปรารถนาของคนไทยทั้งปวง ที่ต้องการมีสุขภาพอนามัยที่ดี...ต้องการอากาศบริสุทธ์ิสำหรับหายใจ น้ำบริสุทธิ์สำหรับดื่ม ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์

แต่รัฐบาลทุกยุคที่ผ่าน ไม่มีรัฐบาลไหนให้ความสำคัญกับเรื่องพื้นฐานเหล่านี้ คือ อาหารสุขภาพปลอดจากสารพิษ สารเคมีอันตราย น้ำบริสุทธิ์ปลอดจากสารโลหะหนักอันตราย และที่หนักหนาสาหัสที่สุดในเวลานี้ คือไปถึงขั้น

“ไม่มีอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ”

อาหารหรือน้ำ ยังพอจะหลีกเลี่ยงหรือมีทางแก้ไขหรือทางเลือกอื่นได้บ้าง แต่สำหรับอากาศ ไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้ เพราะต้องหายใจอากาศที่ไม่สามารถเลือกได้

รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรคิดอย่างจริงจังว่าจะบริหารอย่างไรที่ทำให้ความปรารถนาขั้นพื้นฐานในเรื่องคุณภาพชีวิตสำหรับคนไทยบรรลุผล

ไม่งั้นแล้ว ไม่รู้เราจะต้องมีรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ภาษีของเราไปเพื่อประโยชน์อะไร !?

รสนา โตสิตระกูล15 ม.ค 2562

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

http://puey-ungpakorn.org/index.php/archives?id=228

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต