“ภูมิธรรม” จี้ ผู้มีอำนาจขอชัดๆวันเลือกตั้ง

วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 13:00 น.
“ภูมิธรรม” จี้ ผู้มีอำนาจขอชัดๆวันเลือกตั้ง
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย จี้ ผู้มีอำนาจขอชัดๆวันเลือกตั้ง ให้กำลังใจคนร้องอยากเลือกตั้งสู้เพื่อคนไทยทุกคน

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย(พท.) กล่าวว่า จากที่รัฐบาลเคยประกาศให้เข้าใจและรับรู้ร่วมกันของคนในสังคมว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 24ก.พ.62 นั้น วันนี้ทั้งรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกลับสื่อสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของกำหนดการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น กระทั่งเกิดความเคลื่อนไหวของผู้คนในทุกภาคส่วน รวมถึงนักเรียน นิสิตนักศึกษา ที่ออกมาถามหาความชัดเจน และ ยืนยันให้มีการเลือกตั้งตามกำหนดเวลาเดิม คือ วันที่ 24 ก.พ. เพราะผู้คนในประเทศ ต่างฝากความหวังไว้กับการเลือกตั้งครั้งนี้ เพื่อต้องการการเปลี่ยนแปลงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอิสระทางความคิดมากขึ้น และที่สำคัญคือ มีเงินในกระเป๋ามากขึ้น

นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า ดังนั้นผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทั้งหลายพึงต้องตระหนัก และรับรู้ว่าความไม่ชัดเจนของกำหนดการการเลือกตั้งนั้น บั่นทอนความเชื่อมั่น และบั่นทอนความหวังของพี่น้องประชาชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งรัดให้เกิดความชัดเจนว่าการเลือกตั้งนั้นจะมีขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อใด หากปล่อยให้สถานการณ์ความคลุมเครือเช่นนี้เกิดขึ้น ย่อมไม่เป็นผลดีต่อประเทศอย่างแน่นอน เพราะวันนี้ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกช่วงวัย ต่างต้องการที่จะใช้สิทธิขั้นพื้นฐานเลือกผู้นำที่มาบริหารประเทศด้วยตนเอง นี่คือเสียงเรียกร้องที่ผู้มีอำนาจต้องรับฟัง และปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นไปตามครรลองของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

“ขอเป็นกำลังใจให้นักสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกคนเพราะการต่อสู้ของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทุกคน เป็นการต่อสู้เพื่อคืนความเชื่อมั่นให้ประเทศ คืนความหวังให้คนทั้งสังคม เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน” นายภูมิธรรม กล่าว

บทความแนะนำ