พท.เถลงการณ์ค้านเลื่อนเลือกตั้ง ทำประเทศสั่นคลอน

วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 12:53 น.
พท.เถลงการณ์ค้านเลื่อนเลือกตั้ง ทำประเทศสั่นคลอน
เพื่อไทย ออกแถลงการณ์ ซัดรัฐบาลเลื่อนเลือกตั้ง ทำประเทศไทยสั่นคลอน ไล่บี้ รัฐบาล-กกต.ประกาศวันกาบัตรให้ชัด จี้ นายกฯ กำชับหัวหน้าส่วนราชการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ว่า เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า การเลือกตั้งในวันที่ 24 ก.พ.นี้ จะไม่เกิดขึ้น การเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ว่าผู้เกี่ยวข้องจะอ้างเหตุผลอย่างไร ย่อมมีผลต่อความรู้สึกของประชาชนที่หวังจะได้อำนาจอธิปไตยคืนมา นอกจากนี้ ยังมีผลต่อความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศอยู่บนความไม่แน่นอนอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีข้อเท็จจริงที่น่ากังวลว่ามีการใช้อำนาจและกลไกของรัฐ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมือง และการดำเนินการดังกล่าวคงจะมีอยู่ไปจนถึงวันเลือกตั้ง เช่น 4 รัฐมนตรีในรัฐบาลนี้ได้จัดตั้งพรรคการเมืองและเป็นกรรมการบริหารพรรค

ขณะเดียวกัน ยังปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีต่อไป จึงเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะว่ากิจการใดเป็นการทำเพื่อประโยชน์สาธารณะในนามของรัฐมนตรี หรือทำไปเพื่อหวังผลทางการเมืองแก่พรรคการเมืองของตนเอง เพราะรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม โดยอาศัยช่องว่างตามรัฐธรรมนูญ ใช้งบประมาณอย่างมหาศาลทุ่มเทลงไปในปลายรัฐบาล โดยอ้างนโยบายประชารัฐ ที่มีชื่อคล้ายกับชื่อพรรคของตนเอง ที่สำคัญแกนนำพรรคบางคนได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่า สนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ ในบัญชีรายชื่อของพรรคดังกล่าว

แถลงการณ์ ระบุด้วยว่า ทั้งนี้เห็นได้ชัดว่า มีการใช้กลไกของรัฐเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การที่หัวหน้า คสช.ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แก้ไขกฎหมายพรรคการเมืองหลายครั้ง แทรกแซงการแบ่งเขตเลือกตั้งของ กกต.ใช้กลไกของ กอ.รมน.ภาค ที่มีแม่ทัพภาคเป็นผู้นำ เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อีสาน ใช้ศูนย์ดำรงธรรมเรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยอ้างเรื่องการสร้างความปรองดอง

นอกจากนี้ ยังมีการเลือกปฏิบัติในการให้ใช้สถานที่ราชการทำกิจกรรมทางการเมือง ใช้หน่วยงานความมั่นคงติดตามสอดส่องการลงพื้นที่ทำกิจกรรมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย หรือ กรณีการบุกจับกุมว่าที่ผู้สมัครของพรรค ขณะเดินรณรงค์พบประชาชน พรรคเพื่อไทย จึงขอให้นายกฯ และหัวหน้า คสช. กำชับให้หัวหน้าส่วนราชการวางตนเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริง อย่าทำเป็นปากว่าตาขยิบ และขอให้ กกต. ได้เข้ามาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐในเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าว ว่ามีการใช้อำนาจรัฐเพื่อเป็นคุณแก่พรรคการเมืองบางพรรคหรือไม่ และขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทำให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับวันเลือกตั้ง และยุติการคุกคามประชาชนที่ออกมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งด้วย

บทความแนะนำ