ซูเปอร์โพลเผยคน85.6%ชี้ "บิ๊กตู่"เหมาะสมเป็นนายกฯมากที่สุด

วันที่ 13 ม.ค. 2562 เวลา 12:28 น.
ซูเปอร์โพลเผยคน85.6%ชี้ "บิ๊กตู่"เหมาะสมเป็นนายกฯมากที่สุด
ซูเปอร์โพลเผยคน 85.6% ชี้ไม่มีใครเหมาะเป็นนายกฯเท่าบิ๊กตู่ แนะรัฐมนตรีถือหุ้นสัมปทานควรลาออก

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 62 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม นักการเมือง จากกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 1,018 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 11-12 ม.ค.พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ระบุภาพลักษณ์นักการเมืองที่ได้รับรู้จากข่าวสื่อมวลชนมีความเสื่อมเสียมากกว่าดี โดยเป็นห่วงกรณีที่มีข่าวสัมพันธ์รักนักการเมืองกับนักเคลื่อนไหวในคลิปที่เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ส่งผลต่อพรรคการเมือง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ระบุเสื่อมเสียต่อพรรคการเมือง

นอกจากนี้กรณีมีข่าวคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงมติรัฐมนตรีถือหุ้นสัมปทานรัฐผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นมีผลต่อพรรคการเมืองต้นสังกัด โดยประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าคุณธรรมจริยธรรมนักการเมืองที่จะเป็นรัฐบาลในอนาคตยังมีไม่มากพอ ยังไม่ผ่านเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 85.6 ยังระบุว่ายังไม่มีใครที่มีเหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะที่ร้อยละ 14.4 ระบุว่ามีคนที่มีเหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพลกล่าวว่า รัฐมนตรีที่ถือหุ้นสัมปทานรัฐผลประโยชน์ทับซ้อนควรลาออกโดยเร็วที่สุดเป็นของขวัญวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติ เพราะยุคนี้เป็นยุคที่รัฐบาลและ คสช. เข้ามาด้วยความหวังสูงสุดในการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการเมืองให้ดีขึ้น แต่หากยังนิ่งเฉยรอเวลาต่อไปอีกอาจส่งผลกระทบกัดกร่อนฐานสนับสนุนและเสียหายต่อความเชื่อมั่นศรัทธาได้ เพราะวันนี้ผลสำรวจชี้ชัดว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นมีใครเหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ดังนั้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อฐานสนับสนุนของสาธารณชนต่อนายกรัฐมนตรี รัฐบาล และ คสช. จึงเสนอให้รัฐมนตรีเหล่านั้นพิจารณาเสียสละลาออกทันทีเพื่อรักษาระบบคุณธรรมจริยธรมนักการเมืองเป็นของขวัญวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติสืบทอดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต