โพลดุสิตเผยคน63.75%มองเลื่อนเลือกตั้งไม่คุ้มค่า

  • วันที่ 13 ม.ค. 2562 เวลา 09:42 น.

โพลดุสิตเผยคน63.75%มองเลื่อนเลือกตั้งไม่คุ้มค่า

ดุสิตโพลเผยคน 63.75% มองการเลื่อนเลือกตั้งไม่คุ้มค่า เหตุกระทบต่อเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่น การเมืองขาดเสถียรภาพ

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 62 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง ประชาชนคิดอย่างไร? กับการเลื่อนเลือกตั้ง โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,029 คน ระหว่างวันที่ 8-12 ม.ค.62 สรุปผลได้ ดังนี้

1.ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเลื่อนเลือกตั้ง อาจไม่ใช่วันที่ 24 กุมภาพันธ์

อันดับ 1 ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายเห็นแก่ส่วนรวม ไม่สร้างความวุ่นวายให้บ้านเมือง 31.50%

อันดับ 2 กกต.ต้องประกาศวัน เวลา เลือกตั้งที่ชัดเจน 23.32%

อันดับ 3 ส่งผลกระทบกับรัฐบาลและกกต. มีกระแสข่าวในทางลบ 20.11%

อันดับ 4 ถูกมองว่าเป็นการซื้อเวลา มีนัยยะแอบแฝง 17.96%

อันดับ 5 ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว ก็ต้องมีการเลือกตั้ง 15.68%

2.“ข้อดี” ของการเลื่อนเลือกตั้ง คือ

อันดับ 1 ทั้งผู้สมัครและพรรคการเมืองมีเวลาเตรียมตัว ลงพื้นที่หาเสียงได้มากขึ้น 48.45%

อันดับ 2 กกต.มีเวลาเตรียมการต่างๆเกี่ยวกับเลือกตั้งอย่างรอบคอบ รัดกุม 29.19%

อันดับ 3 ประชาชนมีเวลาในการตัดสินใจมากขึ้น 27.95%

3.“ข้อเสีย” ของการเลื่อนเลือกตั้ง คือ

อันดับ 1 บ้านเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 49.17%

อันดับ 2 ทิศทางการเมืองไม่ชัดเจน อึมครึม เสียเวลา 44.97%

อันดับ 3 เกิดความขัดแย้ง ใส่ร้าย โจมตีทางการเมืองมากขึ้น 30.70%

4.เมื่อพิจารณาแล้ว ประชาชนคิดว่าการเลื่อนเลือกตั้งจะทำให้เกิดความคุ้มค่าหรือไม่ ?

อันดับ 1 ไม่คุ้มค่า 63.75% เพราะ มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจ การเมืองขาดเสถียรภาพ เสื่อมเสียภาพลักษณ์ เป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมือง ฯลฯโพลเผยคน63.75%มองเลื่อนเลือกตั้งไม่คุ้มค่า

อันดับ 2 คุ้มค่า 36.25% เพราะมีเวลาในการเตรียมพร้อม และพิจารณาดำเนินการเรื่องต่างๆได้อย่างรอบคอบมากขึ้น จะได้ไม่เสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ฯลฯ

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ