วิษณุส่งสัญญาณรอฟังวันเลือกตั้ง

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 06:46 น.
วิษณุส่งสัญญาณรอฟังวันเลือกตั้ง
"วิษณุ" แพลมอีกไม่กี่วันจะทราบความชัดเจนกำหนดวันเลือกตั้ง ยืนกำหนดสอบ 16-19 ก.พ.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการแจ้งว่า การเลื่อนวันสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของนักเรียนกลับไปตามกำหนดการเดิมคือวันที่ 23-26 ก.พ. สามารถทำได้

อย่างไรก็ตาม ต้องรอความชัดเจนว่าจะเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปหรือไม่ จึงจะกำหนดวันสอบให้ชัด แต่วันนี้ให้ทำใจว่ายึดตามกำหนดที่ประกาศไปแล้วคือวันที่ 16-19 ก.พ.นี้ และวันที่ 16-17 มี.ค. ที่จะมีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 9 วิชา ที่จะมีผู้เข้าสอบประมาณ 1 แสนคน

"ขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดอย่างเป็นทางการไปถึง กกต. เพื่อพิจารณาต่อไปแล้ว และเมื่อมีความชัดเจนว่าจะเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปจากวันที่ 24 ก.พ. ก็สามารถเลื่อนวันสอบให้เป็นไปตามเดิมได้ และอีกไม่กี่วันก็จะทราบความชัดเจนทั้งหมด" รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งพิจารณาอย่างรอบคอบในการกำหนดวันเลือกตั้งให้เรียบร้อย มีความสอดคล้องกันทั้งกระบวนการจัดการเลือกตั้งและหลัง เลือกตั้ง

"ส่วนการตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนั้น นายกรัฐมนตรีอยากให้รับฟังความเห็นของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นผู้ร่างกฎหมายขึ้นมา และทำความเข้าใจให้ตรงกันถึงเจตนารมณ์และสาระสำคัญของกฎหมาย เพื่อให้ได้ข้อยุติเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้" นาย พุทธิพงษ์ กล่าว

วันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งต้องใช้ระบบไต่สวนและให้ดำเนินการโดยรวดเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต