posttoday

ชาติไทยพัฒนาเปิดตัวแผน6ด้านปูทางนโยบายหาเสียง

24 ธันวาคม 2561

ชาติไทยพัฒนาเปิดตัวแผนเร่งด่วน 6 ด้านปูทางนโยบายหาเสียง ดันสร้างกำไรเกษตร แจกงบท้องถิ่น 10 ล้านบาท

ชาติไทยพัฒนาเปิดตัวแผนเร่งด่วน 6 ด้านปูทางนโยบายหาเสียง ดันสร้างกำไรเกษตร แจกงบท้องถิ่น 10 ล้านบาท

นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) พร้อมด้วยนายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรค นายยุทธพงษ์ อังกินันท์ โฆษกพรรค แถลงเปิดตัวแผนปฏิบัติการชาติไทยพัฒนา 6 ด้านเพื่อเป็นนโยบายในการหาเสียงของพรรคต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ด้านสวัสดิการเพื่อเกษตรกร จะลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและให้มีกำไร 5 พันบาทต่อไร่ ต่อด้วยการปลดหนี้ให้ผู้ร่วมโครงการส่งเสริมของรัฐที่มีปัญหา ที่สำคัญจะเดินหน้าให้ลูกหลานเกษตรได้รับการเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี หากทำงานด้านการเกษตรภายหลังจบการศึกษา เพื่อการทำงานด้านการเกษตรมีความต่อเนื่อง

2.ด้านการปฏิวัติการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ลดความเหลื่อมล้ำด้วยการเตรียมความพร้อมของเด็กไทยทั้งร่างกายและจิตใจในช่วงปฐมวัยระหว่าง 0-6 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญของเด็ก

"ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาจะเป็นหนึ่งในกระทรวงที่โดนต่อรอง และเป็นเครื่องมือต่อรองว่าเวลาตั้งรัฐบาลขึ้นมา พรรคนั้นจะดูแลกระทรวงนี้ พรรคนี้จะดูแลกระทรวงนั้น ดังนั้น พรรคชาติไทยพัฒนาอยากเสนอ คือ อยากให้เอากระทรวงศึกษาธิการออกจากระบบการเมือง โดยเวลาตั้งรัฐบาลแล้ว ทุกฝ่ายร่วมแสดงความคิดเห็นและหาบุคคลากรที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเพื่อให้มีความต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ทางการเมือง" นายวราวุธ กล่าว

3.ด้านการใส่ใจผู้ด้อยโอกาส ไม่ทอดทิ้งผู้สูงวัย ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว จึงคิดว่าควรมีการขยายเกษียณอายุราชการไปจนถึงอายุ 65 ปี เนื่องจากบางคนอายุ 60 ปีแล้วก็ยังสามารถทำงานได้ ซึ่งคิดว่าจะทำให้ประเทศได้ประโยชน์อีกมา นอกจากนี้ พรรคชาติไทยพัฒนาให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศ จึงอยากเสนอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่เป็นเพศเดียวกันสามารถทำการสมรสกันได้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ

4.ด้านการดูแลการรักษาพยาบาล โดยสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง ทั้งสี่มุมเมือง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

5.ด้านการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะเพิ่มงบประมาณเพื่อการลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 10 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานของท้องถิ่น

6.ด้านการท่องเที่ยว เน้นการสร้าวความยั่งยืนของการท่องเที่ยว เพื่อลดผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติ จากเดิมที่เน้นในเรื่องตัวเลขนักท่องเที่ยวเป็นหลัก