ครม.ไฟเขียวตั้งกรรมการแก้ปัญหาความยากจน ลดเหลื่อมล้ำ

วันที่ 18 ธ.ค. 2561 เวลา 18:53 น.
ครม.ไฟเขียวตั้งกรรมการแก้ปัญหาความยากจน ลดเหลื่อมล้ำ
มติครม.ไฟเขียวร่างสำนักนายกฯตั้งคณะกรรมการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ให้ สศช. ตั้งสำนักงานดูแลปัญหายากจน 

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม มอบหมายให้ สศช. รับผิดชอบดูแลผ่านการจัดตั้งสำนักงานลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อเสนอแผนให้กับคณะกรรมการนโยบายลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการบริหารลดความเหลื่อมล้ำปัญหายากจน เพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง และบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน หลังขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางสังคม รัฐบาลได้วางแผนมานานแล้ว ไม่ใช่เพิ่งมาเร่งแก้ปัญหา หลังจาก สถาบันวิจัยของเครดิตสวิสเผยแพร่รายงาน “Global Wealth Databook 2018” ระบุว่าความเหลื่อมล้ำและความมั่งคั่งใน 40 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำสูงในอับดับต้นของโลก แต่ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นยาวนาน จึงต้องเร่งแก้ปัญหา

ทั้งนี้ ยอมรับว่า คนรวยสัดส่วนร้อยละ 20 ถือครองที่ดินสัดส่วนร้อยละ 80 ของประเทศ และยอดเงินฝาก 10 ล้านบาทขึ้นไปมีเพียงแสนบัญชีของทั้งประเทศ ส่วนแบ่งรายได้ของคนรวยที่สุดกับคนยากจนแตกต่างกันถึง 11 เท่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงต้องเร่งแก้ปัญหา โดยในวันพรุ่งนี้ 19 ธ.ค. นายกรัฐมนตรี เตรียมเป็นประธานการลงนามร่วมกันของหลายหน่วยงาน เพื่อดูแลสวัสดิการของชาวบ้านตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตผ่าน 40 โครงการที่ดำเนินการอยู่ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งบัตรทองรักษาทุกโรค เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและสวัสดิการหลายด้านกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต