posttoday

"ดอน"ห่วงศักดิ์ศรีประเทศ ย้ำไม่เชิญต่างชาติเข้าสังเกตการณ์เลือกตั้ง

18 ธันวาคม 2561

รมว.ต่างประเทศ ห่วงศักดิ์ศรีประเทศ ในฐานะเป็นประธานอาเซียน ปี 62 ไม่จำเป็นต้องเชิญองค์กรต่างชาติเข้าสังเกตการณ์เลือกตั้ง แนะ กกต.ใช้กลไกสถานทูตแทน

รมว.ต่างประเทศ ห่วงศักดิ์ศรีประเทศ ในฐานะเป็นประธานอาเซียน ปี 62 ไม่จำเป็นต้องเชิญองค์กรต่างชาติเข้าสังเกตการณ์เลือกตั้ง แนะ กกต.ใช้กลไกสถานทูตแทน

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันไม่จำเป็นต้องเชิญองค์กรต่างประเทศเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งในประเทศไทยที่จะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562 เพราะถือเป็นศักดิ์ศรีของประเทศ ในฐานะที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 จึงต้องแสดงความเป็นผู้นำ แต่ หากจะมีการเชิญ จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงการต่างประเทศ โดยส่วนตัวได้ให้ความเห็นในฐานะที่มีประสบการณ์ด้านการต่างประเทศ ซึ่งประเทศที่ให้ต่างประเทศเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ มีปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยบางประเทศก็มีปัญหา และบางประเทศก็ไม่เคยมีประสบการณ์การเลือกตั้ง แต่ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีประสบการณ์เลือกตั้งมาพอสมควร เช่น การทำประชามติ ขอย้ำว่าปี 2562 ถือเป็นยุคใหม่ และเป็นปีมงคลฤกษ์ที่จะมีอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ้น

ส่วนที่หลายพรรคการเมืองเรียกร้องให้องค์กรต่างประเทศเข้ามาสังเกตการณ์ หากรัฐบาลบริสุทธิ์ใจ ซึ่งจะทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม นายดอน กล่าวว่า ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ทั้งก่อนและหลัง จึงขอให้ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ แต่หากยังไม่พอใจ ก็ให้ กกต.ใช้กลไกของสถานทูต โดยใช้นักการทูตเฝ้าสังเกตการณ์ เชื่อว่าการที่คนต่างชาติที่อยู่ในไทยและคนไทยด้วยกัน ดูแลกันจะดีกว่า

ทั้งนี้ นายดอน ย้ำว่าไม่เคยห้ามให้ต่างชาติเข้ามาสังเกตการณ์ เพราะเกรงว่าข่าวที่ออกมาจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด อีกทั้งได้เคยย้ำถึงเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว