หนุนอีสานบนเชื่อมการค้าเพื่อนบ้าน

วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 08:32 น.
หนุนอีสานบนเชื่อมการค้าเพื่อนบ้าน
"บิ๊กตู่" นำคณะลงพื้นที่บึงกาฬ-หนองคาย หนุนกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 "กลุ่มสบายดี" เป็นประตูเชื่อมโยงการค้าและท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน          นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค. 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการตรวจราชการในพื้นที่ จ.บึงกาฬ และ จ.หนองคาย โดยจะเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 หรือกลุ่มสบายดี (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี)

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในช่วงเช้าของวันที่ 13 ธ.ค. ก่อนจะนำ ครม.ไปร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat : JCR) ไทย-ลาว ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและ ครม.จะให้ความสำคัญกับการสนับสนุนเป้าหมายของกลุ่มจังหวัดที่มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การเป็นพื้นที่เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ การค้า และการท่องเที่ยวสากล โดยใช้ความโดดเด่นของพื้นที่เป็นประตูเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นแหล่งการค้าและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง

อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญของการตรวจราชการใน 2 จังหวัด ได้แก่ จ.บึงกาฬ คือ 1.การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัย  2.การยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข เตรียมเปิดตัวโครงการ บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน 3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา เนื่องจาก จ.บึงกาฬ มีพื้นที่ปลูกยางพารา 847,095 ไร่ มากเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเป้าหมายจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราให้เป็นศูนย์กลางยาง พาราด้านต่างๆ          4.การลงพื้นที่ จ.หนองคาย นั้น จะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากระบบประปาเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ และรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย โดยการขยายกำลังการผลิตของการประปาส่วนภูมิภาค เพิ่มอีก 1,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อชั่วโมง ให้สามารถรองรับความต้องการในพื้นที่ในอีก 10 ปีข้างหน้า

5.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านโอท็อปนวัตวิถีและผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของจังหวัด ซึ่งในปี 2561 จ.หนองคาย มีผลิตภัณฑ์โอ็ทอปทั้งที่เป็นอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่ง และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 1,257 ผลิตภัณฑ์

6.ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย เป็น 1 ใน 40 ชุมชนของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการ "ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อป นวัตวิถี" ชุมชนมีทำเลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เช่น วิถีริมโขง ปลานิลกระชัง แปลงผักแบบขั้นบันไดริมโขง การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม โบราณสถาน ศิลปะ ดนตรี และการละเล่นพื้นบ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต