"เอาใจคนจน"รัฐบาลปล่อยเงินกู้เองแก้หนี้นอกระบบคิดดอกเบี้ยร้อยละ36ต่อปี

  • วันที่ 07 ธ.ค. 2561 เวลา 20:52 น.

"เอาใจคนจน"รัฐบาลปล่อยเงินกู้เองแก้หนี้นอกระบบคิดดอกเบี้ยร้อยละ36ต่อปี

ประชาชนไม่มีทุน!อยากกู้เงิน ฟังทางนี้ นายกฯเผยคลังผุดธุรกิจสินเชื่้อรายย่อยระดับจังหวัด เน้นปล่อยเงินกู้ให้กับประชาชนในพื้นที่คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ36ต่อปีแต่ให้รายละไม่เกิน50,000บาท

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวในรายการศาวตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า การแก้ไขปัญหา "หนี้นอกระบบ" การกู้ยืมเงินทุนของพี่น้องประชาชนก็คือการนำธุรกรรมหนี้นอกระบบเข้ามาสู่ระบบเพื่อให้เป็นการให้กู้ยืมที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการเพิ่มช่องทาง การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อยเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแก่ประชาชน โดยกระทรวงการคลังได้อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย "ประเภทใหม่" ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับ หรือที่เรียกว่า "สินเชื่อ พิโก ไฟแนนซ์"ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้ ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปีภายใต้การกำกับดูแล ของกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ในการให้บริการสินเชื่อ พิโก ไฟแนนซ์ ผู้ที่จะให้สินเชื่อ หรือ "เจ้าหนี้" จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ซึ่งจะทำให้การปล่อยกู้ถูกกฎหมาย สามารถให้กู้กับลูกหนี้ ที่เป็นคนในพื้นที่ช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยง รู้ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ได้ นอกจากนี้ ผู้ให้กู้ คือเจ้าหนี้สามารถคิดดอกเบี้ยได้"สูงกว่า"สถาบันการเงินทั่วไปขณะที่ลูกหนี้ จะสามารถกู้ยืม "ในระบบ" ได้ง่ายขึ้น มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยสามารถกู้ยืมไปใช้อุปโภค-บริโภค หรือฉุกเฉินจำเป็น ในแต่ละรายจะสามารถกู้ยืมได้ในวงเงิน ไม่เกิน 50,000 บาท และอาจมีหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ แล้วแต่เจ้าหนี้จะกำหนด หรือใช้บุคคลเป็นผู้ค้ำประกันก็ได้

นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่คิดแม้จะสูงกว่าสถาบันการเงินทั่วไป แต่ก็จะไม่สูงไปกว่าการออกไปกู้นอกระบบรวมถึงการกู้ยืมก็ทำได้ง่ายกว่าและยังเป็นแบบลดต้น ลดดอกซึ่งจะช่วยลดปัญหาในเรื่องที่ผ่อนใช้ไปนานๆ แล้วต้นไม่เคยลดลง จนทำให้ต้องเป็นภาระที่พอกพูน ไม่มีวันจบสิ้นด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ ตามเว็ปไซต์ กระทรวงการคลัง หรือ โทรสายด่วน 1359

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ