นักวิชาการสับบัตรคนจนเอื้อประโยชน์กลุ่มทุน

  • วันที่ 07 ธ.ค. 2561 เวลา 12:26 น.

นักวิชาการสับบัตรคนจนเอื้อประโยชน์กลุ่มทุน

นักวิชาการสับ “บัตรคนจน” 14 ล้านเสียงไม่ได้ทำใหคนรัก แต่กลับสร้างประโยชน์ให้กลุ่มทุน พร้อมอัดรบ.มาจากรัฐประหารขาดการยอมรับไร้จุดเชื่อมโยงประชาชน

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาราช กล่าวว่า วันนี้รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาปากท้องประชาชนโดยมีนโยบายต่างๆเช่น ประชารัฐ ไทยนิยมยั่งยืน แต่นโยบายเหล่านนี้ไม่ได้มีจุดเชื่อต่อกับประชาชน ดังนั้น ไม่ว่ารัฐบาลจะออกนโยบายอะไรมาก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่าการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพไม่ยังไม่เห็นเหตุนัก เนื่องจากไม่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนแล้วกลไกต่างๆของรัฐที่ใช้ก็จะกลายเป็นกลไกระบบราชการ พอเป็นเช่นนี้แล้วต้องเข้าใจว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็เลยไม่มีสส.ในพื้นที่หรือไม่มีคนที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างประชาชนหลายนโยบายจึงไม่ได้ต่อกับความต้องการของประชาชน หรือเมื่อนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติสุดท้ายสิ่งที่สะท้อนกลับมากลายเป็นระบบงานแบบข้าราชการ โดยในหลายนโยบายแทนที่จะเป็นการไปแก้ปัญหาปากท้องประชาชนกลับกลายเป็นนโยบายที่สร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนธุรกิจมากกว่า

รศ.ดร.ยุทธพร กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เห็นว่านโยบายเหล่านี้จะแก้ไขปัญหาได้จริง เพราะนโยบายเช่นนี้ในทุกยุคสมัยมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งจริงๆแล้วปัญหาเศรษฐกิจมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีมายาวนานทั้ง ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม การกระจายรายได้ แรงงานที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกกล่าวถึงอย่างจริงจัง รัฐบาลที่ผ่านมาหรือชุดนี้ก็จะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การเอาเงินไปแจกผ่านโครงหารต่างๆอย่างสะพัด ซึ่งมันไม่ได้เป็นการแก้ไขอย่างยั่งยืน

“เรื่องของนโยบายที่จะลด แลก แจก แถมนั้นมันไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าจะเป็นที่นิยมของประชาชน แต่ประชาชนจะเล็งเห็นถึงผลที่จะได้รับ แต่ในระยะยาวการไปตัดสินใจลงคะแนนเสียงมันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง มันไม่ใช่เป็นการให้แล้วได้รับคะแนนเสียง ฉะนั้นการใช้นโยบายต่างๆที่ให้พี่น้องประชาชนแล้วจะได้รับในเชิงคะแนนเสียงกลับมานั้นมันไม่ใช่ทางที่ดีเสมอไป” อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาราช กล่าว

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ