ภูมิใจไทยเชื่อระบบ "จัดสรรปันส่วนกำไร" พาเกษตรกรพ้นความจน

วันที่ 06 ธ.ค. 2561 เวลา 18:40 น.
ภูมิใจไทยเชื่อระบบ "จัดสรรปันส่วนกำไร" พาเกษตรกรพ้นความจน
"ภราดร ปริศนานันทกุล"มั่นใจแนวคิด "จัดสรรปันส่วนกำไร" ของพรรคจะนำพาเกษตรไทยพ้นจากความยากจนได้

นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกพรรคภูมิใจไทย การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการปลูกข้าวและบริหารจัดการน้ำกลุ่มจังหวัภาคกลาง ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า พรรคภูมิใจไทยได้คิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ อันนำมาซึ่งความยากจนของเกษตรกร ก่อนตกผลึกร่วมกันว่า ระบบแบ่งสรรปันส่วนกำไร หรือ PROFIT SHARING จะนำพาเกษตรกรไทยพ้นความยากจน

ตัวอย่างชาวนาไทยเมื่อเข้าสู่ระบบจัดสรรปันส่วนกำไร ในรูปแบบผู้เล่นหลัก 3คน ประกอบด้วย เกษตรกร -โรงสี-ผู้ส่งออก โดยผลกำไรจะถูกแบ่งให้แก่เกษตรกร 70 %โรงสี 15%ผู้ส่งออก15 % ข้อดีของระบบนี้ คือเกษตรกรลงทุนมาก เมื่อข้าวราคาดีผลกำไร ก็จะถูกส่งกลับมามากเช่นกัน นี้คือข้อดีของระบบแบ่งปันกำไร

ทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยจะผลักดันกฎหมายข้าว เพื่อให้เกิด พรบ.ข้าว อันจะนำไปสู่การก่อตั้ง “กองทุนข้าว” กองทุนนี้จะทำหน้าที่จัดสรรเรื่องผลประโยชน์ให้เท่าเทียมกันระหว่างผู้เล่นทั้ง 3คน บริหารสินเชื่อให้เกษตร เพื่อนำไปลงทุนในการเพาะปลูก เมื่อขายข้าวได้ ก็นำส่งคืนกองทุน

ต่อไปนี้รัฐบาลไม่ต้องนำเงินงบประมาณแผ่นดินปีล่ะกว่า 3แสนล้านบาท มาใช้ในการพยุงราคา,แทรกแซง,หรือจำนำข้าว เพราะกองทุนข้าวจะบริหารจัดการเรื่องนี่ ซึ่งเงินจำนวนมหาศาลเหล่านี้ สามารถนำกลับไปพัฒนาประเทศในบริบทอื่นๆต่อไป