ครม.เพิ่มค่าป่วยการให้ "อสม." จาก600บาทเป็น1,000บาท

วันที่ 04 ธ.ค. 2561 เวลา 19:39 น.
ครม.เพิ่มค่าป่วยการให้ "อสม." จาก600บาทเป็น1,000บาท
ครม.ขึ้นค่าป่วยการให้อาสาสมัครสาธารณสุข จาก 600 บาท เป็น 1,000 บาทตอบแทนน้ำใจเสียสละ "บิ๊กฉัตร"ชี้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชน

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. เวลา. 15.40 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติในหลักการเพิ่มเงินค่าป่วยการให้อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)จาก 600 บาท เป็น1,000 บาทว่า กระทรวงสาธารณสุข ทราบปัญหาดีว่าโรงพยาบาลทั้งของรัฐและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทุกแห่ง มีความแออัดค่อนข้างมาก โดยตามนโยบายของกระทรวงที่กำหนดไว้ว่าจะพยายามทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง และเมื่อมีการเจ็บป่วยขึ้นมา เราต้องทำให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ลดภาระลงให้มาก จึงต้องไปสร้างความเข้มแข็งให้ในระบบปฐมภูมิของโรงพยาบาล ซึ่งคือแนวทางของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพสต.) ซึ่งรพสต.ที่มีอยู่9,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ มีกำลังพลไม่มากที่จะดูแลประชาชน จึงต้องอาศัย อสม.เป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2552 และได้ค่าป่วยการเป็นเงินค่าเดินทางหลายปีที่ผ่านมาเพียง 600 บาท

“หลังจากที่ตนรับหน้าที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุข ก็ได้คุยกับรมว.สาธารณสุขว่า การจะทำให้นโยบายประสบความสำเร็จจะต้องสร้างความเข้มแข็งทั้งรพสต. และอสม. ซึ่งอสม.จะต้องเพิ่มงานในการดูแลประชาชน ก็เป็นน้ำใจในการเสียสละเป็นระยะเวลานานมาก ซึ่งค่าตอบแทน 600 บาท ไม่ได้มากพอที่จะเป็นกำลังใจได้ จึงเสนอนายกฯในเรื่องนี้ “รองนายกฯ กล่าว

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ทั้งประเทศมีอสม.ประมาณ 1,054,729คน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งเรามีผลการวิจัยมาแล้วว่า ถ้าเราป้องกันจะใช้งบประมาณน้อยกว่าการรักษาถึง 7 เท่า โดยในแต่ละปีเราใช้งบประมาณในการรักษาพยาบาลหลายแสนล้านบาท จึงต้องมุ่งเน้นสู่การป้องกันโดยใช้อสม.ดูแลประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง

อย่างไรก็ตาม ครม.ได้เห็นชอบเพิ่มค่าป่วยการให้อสม.จาก 600 บาท เป็น 1,000 บาท โดยงบครั้งแรกที่ขอไปจะใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 เป็นเวลา 10 เดือน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,218 ล้านบาท

บทความแนะนำ