นายกฯคาดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะมีขึ้นหลังการเลือกตั้ง

วันที่ 04 ธ.ค. 2561 เวลา 16:56 น.
นายกฯคาดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะมีขึ้นหลังการเลือกตั้ง
นายกฯเผยรอการโปรดเกล้าฯห้วงเวลาจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คาดเป็นช่วงหลังการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ในเร็วๆ นี้ ประเทศไทยจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามจารีตประเพณีไทย ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่1 รัฐบาลจะต้องเตรียมงานเพื่อเข้าสู่ในช่วงพระราชพิธีที่รอการโปรดเกล้าฯ ลงมา ซึ่งรัฐบาลจะกำหนดเองไม่ได้ ดังนั้นรัฐบาลต้องหารือกับหน่วยงานต่างๆ ไว้ เพราะอาจจะอยู่ในช่วงเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็จะต้องไปพิจารณา รวมถึงรัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมดูแลบ้านเมืองให้เกิดความเรียบร้อยด้วย

ช่วงที่ 2 คือ การจัดพระราชพิธีดังกล่าวที่ปฏิบัติตามจารีตประเพณี ใช้คาดว่าจะใช้เวลาหลายวัน ส่วนจะเป็นเมื่อไหร่ก็ต้องรอการโปรดเกล้าฯ และน่าจะอยู่ในช่วงหลังเลือกตั้ง

"ช่วงที่ 2 รัฐบาลต้องเตรียมน้ำ เตรียมดินทุกจังหวัดใช้เวลาพอสมควร มีพระราชพิธี 10 กว่าอย่าง มีเวลาหลายวันในห้วงที่ 2 ที่เป็นหมายกำหนดการ เพราะคือความสงบร่มเย็นขอประเทศไทย เขาเรียกว่าเป็นจารีตประเพณีที่สำคัญ รอห้วงเวลาที่ทรงโปรดเกล้าฯ ลงมา ก็คงไม่นานนักหรอก ถ้าเวลาเกิดมาพอดีกันก็ต้องมาดูว่าจะทำอย่างไรให้สงบเรียบร้อย จะช่วยกันได้หรือไม่" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

บทความแนะนำ