"จุรินทร์"หวัง7ธ.ค. "คสช."ให้ความชัดเจนวันเลือกตั้ง-ปลดล็อกการเมือง

วันที่ 02 ธ.ค. 2561 เวลา 15:15 น.
"จุรินทร์"หวัง7ธ.ค. "คสช."ให้ความชัดเจนวันเลือกตั้ง-ปลดล็อกการเมือง
รองหัวหน้าประชาธิปัตย์หวัง คสช. ประกาศความชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้งและหปลเล็อกการเมืองในการหารือกับพรรคการเมือง 7 ธ.ค.นี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า กรณีที่ คสช.เชิญพรรคการเมืองร่วมประชุมในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ ที่สโมสรทหารบก ตนเองได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคให้เป็นนำคณะไปร่วมประชุม ซึ่งนอกจากตั้งใจจะไปรับฟังการชี้แจงและให้ความเห็นในประเด็นที่ คสช.จะหารือเป็นเบื้องต้นแล้ว ก็หวังว่าจะได้รับความชัดเจนในเรื่องการเลือกตั้งและการปลดล็อกให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมได้ด้วย รวมทั้งการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในเรื่องขั้นตอนต่างๆ ของการเลือกตั้งและวันเลือกตั้ง

"ผมเห็นว่าสมควรแก่เวลาที่จะต้องประกาศออกมาให้ชัดเจนได้แล้ว และคิดว่าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งออกไปนอกเหนือจากที่ คสช.ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ทั้งในและต่างประเทศอีกก็คงเป็นการยากที่จะหาเหตุผลมาอธิบาย" นายจุรินทร์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวว่า การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนั้น ตนเองมั่นใจว่าสังคมต้องการเห็นการเลือกตั้งที่มีความยุติธรรม แม้กติกาอันได้แก่รัฐธรรมนูญและคำสั่งต่างๆของ คสช. ตลอดจนพฤติกรรมของการใช้อำนาจรัฐในช่วงที่ผ่านมาจะทำให้เกิดคำถามเรื่องความไม่ปกติ เที่ยงธรรม แต่ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ยังเชื่อว่าสังคมยังต้องการเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้น ซึ่งนั่นย่อมหมายความว่าองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและถืออำนาจรัฐอยู่ไม่ว่าจะเป็น คสช. รัฐบาล พรรคการเมืองที่ยึดโยงกับผู้มีอำนาจรัฐ ตลอดถึง กกต.จะต้องไม่ใช้อำนาจใดๆที่เหนือกว่าเข้าไปแทรกแซง สั่งการ ให้เกิดการบิดเบือนการใช้อำนาจใดๆ เพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง ตลอดจนกลไกต่างๆ เองก็จะต้องไม่ยินยอมให้ใครมาใช้อำนาจสั่งการเพื่อให้เกิดการบิดเบือนการใช้อำนาจของตน เพราะสุดท้ายองค์กรเหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องของตนเอง

"ที่ผ่านมาเคยมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว และหากการเลือกตั้งเป็นไปอย่างยุติธรรมได้จริงก็จะส่งผลให้เกิดการยอมรับได้ในผลของการเลือกตั้งที่จะตามมาและเป็นการป้องกันความขัดแย้งแตกแยกหลังการเลือกตั้งได้อีกด้วย ซึ่งผมตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสก็จะนำเสนอในประเด็นเหล่านี้ด้วยในการประชุมดังกล่าว" นายจุรินทร์ กล่าว