บิ๊กตู่สั่งเร่งยึดคืนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกพร้อมนำไปจัดสรรให้ผู้ยากไร้ทำกิน

วันที่ 02 ธ.ค. 2561 เวลา 14:24 น.
บิ๊กตู่สั่งเร่งยึดคืนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกพร้อมนำไปจัดสรรให้ผู้ยากไร้ทำกิน
นายกฯสั่งเร่งยึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกเพื่อนำไปฟื้นฟูสภาพและจัดสรรแก่ผู้ยากไร้-เกษตรกรเข้าทำกินอย่างยั่งยืน

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฎิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีความห่วงใยประชาชนผู้ยากไร้และไม่มีที่ทำกินที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและจัดสรรที่ดินทำกินให้ผู้ยากไร้เข้าทำประโยชน์ ดูแลการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริมให้อยู่ร่วมกับป่าอย่างดีที่สุด

โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าที่ผ่านมาผู้ยากไร้มีปัญหาเรื่องนี้มาตลอด บางครั้งได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และถูกละเลยจากภาครัฐ แต่รัฐบาลนี้เห็นใจผู้ยากไร้จึงต้องการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การยึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ฟื้นฟูสภาพ และจัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้และเกษตรกรเข้าทำกินอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันรัฐบาลสามารถรักษาพื้นที่ป่าให้คงอยู่ 102 ล้านไร่ โดยไม่ถูกทำลายเพิ่ม มีการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกป่าและตัดไม้ ออกกฎหมายป่าชุมชนให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยไม่ผิดกฎหมาย ปลูกป่าในเมือง ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจและให้ทำไม้ได้

ล่าสุด นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานว่า ตั้งแต่ปี 2558-2561 ได้จัดสรรพื้นที่ป่าและที่ดินของรัฐ เช่น ที่ป่าชายเลน ที่ราชพัสดุ ให้ผู้ยากไร้ทำกินแบบแปลงรวมแล้ว 317,024 ไร่ มีผู้ได้รับประโยชน์ 45,248 ราย ส่วนในปีหน้ามีเป้าหมายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 48 จังหวัด รวมพื้นที่ราว 218,244 ไร่