โพลล์ชี้ประชาชนอยากรู้วิธีลงคะแนนเลือกตั้ง-ข้อมูลตัวผู้สมัคร

วันที่ 01 ธ.ค. 2561 เวลา 08:55 น.
โพลล์ชี้ประชาชนอยากรู้วิธีลงคะแนนเลือกตั้ง-ข้อมูลตัวผู้สมัคร
กรุงเทพโพลล์ เผย ประชาชน 70.3 % มอง ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งในด้านต่างๆ ยังไม่เพียงพอ ขณะที่ 69.6% อยากรู้วิธีการลงคะแนนเสียง-ข้อมูลตัวผู้สมัคร เมื่อวันที่  1 ธ.ค. 2561 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “เลือกตั้งครั้งใหม่........อะไรที่คนไทยอยากรู้?”  โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,200 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.6 อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลการเลือกตั้งเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง รองลงมาร้อยละ 68.1 อยากได้ข้อมูลด้านตัวผู้สมัคร และร้อยละ 59.8 อยากได้ข้อมูลด้านพรรคการเมืองต่างๆ

สำหรับช่องทางที่จะติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.3 จะติดตามผ่าน สปอตทีวี รองลงมาคือ สื่อโซเชียล  Facebook Youtube Line (ร้อยละ 49.1) ป้ายโฆษณาต่างๆ (ร้อยละ 26.8) หนังสือพิมพ์ (ร้อยละ 18.9) สปอตวิทยุ (ร้อยละ 17.5) และแอปพลิเคชัน (ร้อยละ 12.4)

สุดท้ายเมื่อถามว่า “ในขณะนี้  ข้อมูลเกี่ยวกับการการเลือกตั้งในด้านต่างๆ เพียงพอหรือไม่แก่ตัวท่าน” ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.3 ระบุว่า “ไม่เพียงพอ” ขณะที่ร้อยละ 20.3 ระบุว่า “เพียงพอแล้ว” และร้อยละ 9.4 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจ