ประธานกกต.ยันไม่แบ่งเขตเลือกตั้งตามผู้มีอำนาจขอ

วันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 13:20 น.
ประธานกกต.ยันไม่แบ่งเขตเลือกตั้งตามผู้มีอำนาจขอ
ประธานกกต.ลั่นไม่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งตามที่ผู้มีอำนาจขอ ย้ำทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งของ กกต.ไม่มีอะไรเคลื่อนไปจากกฎหมายกำหนด โดยในคำสั่งที่ 13/2561 ระบุให้กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส.มีผลใช้บังคับ ในวันที่ 11 ธ.ค. เช่นเดียวกับคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 16/2561 ที่ออกมาล่าสุด

ทั้งนี้ ยอมรับว่าการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากปฏิทินของกกต.ที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งมีสาเหตุมาจากเรื่องของสุขภาพที่ตนต้องไปผ่าตัดตา เพราะกกต.ได้พิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งรอบแรกเสร็จตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. และอยู่ในระหว่างทบทวนความถูกต้องก่อนนำไปประกาศ แต่เกิดปัญหาสุขภาพจึงทำให้เวลาการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาไม่เกินวันที่ 10 พ.ย. เคลื่อนออกไป

"ทั้งๆที่เราตั้งใจยึดถือปฏิบัติตามระเบียบให้ได้มากที่สุดแล้ว เพราะระเบียบของกกต.ก็เปิดช่องให้ขยายเวลาได้"ประธาน กกต. ระบุ

อย่างไรก็ดี นายอิทธิพร ปฏิเสธที่จะให้ความชัดเจนในเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งว่าจะต้องมีการรื้อใหม่ทั้งหมดหรือไม่ รวมถึงไม่ขอตอบเรื่องแนวทางปฏิบัติของ กกต. หลังมีคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 16/2561 ออกมา ทั้งเรื่องการรับการร้องเรียนที่เปิดให้ร้องเรียนได้ 3 ช่องทาง คือผ่าน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐบาล และ กกต. รวมถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ว่าจะยึดแนวทางใด โดยขอหารือกับที่ประชุม กกต.เพื่อให้ได้มติร่วมกันก่อนจึงจะให้รายละเอียดได้

สำหรับกระแสข่าวเรื่องใบสั่งจากผู้มีอำนาจให้เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งนั้น นายอิทธิพร ระบุว่า ส่วนตัวไม่คิดเช่นนั้น เพราะได้บอกแล้วว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.ทั้งฉบับที่ 13/2561และ 16/2561 ล้วนกำหนดให้แบ่งเขตเลือกตั้งก่อนกฎหมายเลือกตั้งสส.มีผลบังคับใช้ ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง กกต.ให้ความมั่นใจได้ว่าเมื่อกกต.มีหน้าที่แบ่งเขตเลือกตั้งก็จะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และจะต้องแบ่งให้ทันก่อนกฎหมายเลือกตั้งสส.มีผลบังคับใช้ โดยยืนยันว่าจะไม่แบ่งเขตตามคำร้องขอของผู้มีอำนาจ เพราะคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 16/2561 ก็ยังบอกว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด