กกต.จับสลากผู้ตรวจฯทำหน้าที่คุมเลือกตั้งสว.

วันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 12:16 น.
กกต.จับสลากผู้ตรวจฯทำหน้าที่คุมเลือกตั้งสว.
กกต.จับสลากแต่งตั้งผู้ตรวจการผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเลือก สว.

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วยนายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายปกรณ์ มหรรณพ กกต. ร่วมกันดำเนินการจับสลากแต่งตั้งผู้ตรวจการผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเลือก สว.

ทั้งนี้ จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งไม่เกิน 5 เขต จะมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง 5 คน ส่วนจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 6-8 เขต จะมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง 6 คน สำหรับจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 9-11 เขต มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง 7 คน และจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 12 เขตขึ้นไป มีผู้ตรวจการเลือกตั้งได้ 8 คน

ส่วนขั้นตอนการจับสลากนั้น กกต.จะจับรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งจำนวน 595 รายชื่อ โดยรอบแรกจะจับจากรายชื่อของผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นๆ 2 คน และรอบที่ 2 จะคละรายชื่อจับสลากจากผู้ที่ไม่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้น เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มจังหวัดจนครบจำนวน

กรณีจับได้รายชื่อซ้ำเจ้าหน้าที่จะนำชื่อไปใส่ไว้ในกล่องพักรอเพื่อรอการจับสลากใหม่ โดยผลการจับสลากจะได้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 413 รายชื่อ ปฏิบัติหน้าที่ใน 10 กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ ส่วนผู้ตรวจการเลือกตั้งอีก 182 รายชื่อ ที่จับสลากไม่ได้นั้นก็ให้ติดประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันถึงความโปร่งใสในการจับสลาก

อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจการเลือกตั้งที่จับสลากไม่ได้จะยังมีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพียงแต่ไม่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสว.ในครั้งนี้

สำหรับบัญชีแบ่งกลุ่มจังหวัด 10 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กรุงเทพ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และ สระบุรี กลุ่มที่ 2 เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อุทัยธานี กลุ่มที่ 3 ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

กลุ่มที่ 4 ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กลุ่มที่ 5 ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต กลุ่มที่ 6 ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร นครพนม หนองคาย บังกาฬ กลุ่มที่ 7 นครราชสีมา ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ กลุ่มที่ 8 สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร กลุ่มที่ 9 เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน และกลุ่มที่ 10 นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์