ใกล้เลือกตั้งต้องระวัง!มท.1ปรามพรรคการเมือง-ผู้นำท้องถิ่นศึกษาข้อกม.ให้ดี

วันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 13:32 น.
ใกล้เลือกตั้งต้องระวัง!มท.1ปรามพรรคการเมือง-ผู้นำท้องถิ่นศึกษาข้อกม.ให้ดี
รมว.มหาดไทยแนะพรรคการเมืองศึกษาข้อกฎหมายให้ดีก่อนขอใช้ศาลาประชาคมหมู่บ้านจัดประชุมสาขาพรรคทำได้หรือไม่ให้ไปถามกกต.ผู้มีหน้าที่กำกับดูแล

เมื่อวันที่ 16พ.ย.2561 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียก17ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคกลางมาประชุมที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นานกว่า 3 ชั่วโมงเพื่อเป็นการหารือเพื่อติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะกิจกรรมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดถือเป็นกลไกสำคัญในการประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละกระทรวงในจังหวัดรวมถึงประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนในการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้ผลในการแก้ไขปัญหาและเร่งรัดการพัฒนาชาติโดยเร็ว

ส่วนการเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในที่ประชุมว่า อยากให้ประชาชนเลือกตั้ง ส.ส.จาก ผู้สมัครที่เป็นคนดี มีความรู้มีความสามารถ และพร้อมทุ่มเทเพื่อประเทศชาติ ไม่ใช่เลือกจากคนที่มีพฤติกรรมซื้อสิทธิขายเสียงเข้ามา

เมื่อถามว่า มีบางพรรคการเมืองพยายาม จะขอใช้ที่ห้องประชุมหรือศาลาประชาคมตามหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ราชการระดับหมู่บ้าน เพื่อเปิดประชุมสาขาพรรคนั้น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จะให้ไปตัดสินหรือชี้นำคงไม่ได้ แต่ทุกอย่างมีกฎหมายเป็นตัวกำหนดชัดเจน ว่าทำได้หรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ โดย กกต.คือหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลซึ่งทั้งพรรคการเมือง และผู้นำท้องถิ่นเอง ก็ต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ดี เพื่อที่จะได้ไม่ไปกระทำผิดเสียเอง.