“พิชัย” แจงซบ ทษช.เชื่อเป็นพรรคสำหรับอนาคต

วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 11:00 น.
“พิชัย” แจงซบ ทษช.เชื่อเป็นพรรคสำหรับอนาคต
อดีต รมว. พลังงาน  แจงเหตุซบพรรคไทยรักษาชาติ เพราะอยากเสนอแนวคิดทางเศรษฐกิจแบบใหม่โดยไม่ติดกรอบ เชื่อ “ทษช” คือ พรรคสำหรับอนาคตของไทย

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว. พลังงาน กล่าวว่า วันนี้ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช) เพราะเชื่อว่า พรรค ทษช. จะเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดใหม่ๆที่จะนำพาประเทศก้าวหน้าต่อไปได้ โดยจะไม่ติดกรอบหรือปัญหาเดิมๆที่เคยมีและอาจจะถ่วงความเจริญของประเทศ เช่น การใช้ วาทกรรมใส่ร้าย หรือ ยึดติดแนวคิดแบบล้าหลัง โดยจะเข้ามาช่วยคิดนโยบายเศรษฐกิจและดำเนินการทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยยึดหลัก 3 ข้อ คือ 1) ต้องปรับเปลี่ยนรวดเร็วตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของโลก โดยหากแนวโน้มเรื่องใดที่จะล้าสมัย ก็จะต้อง disrupt เรื่องนั้นโดยทันที 2) การยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก กล้าทำ กล้าคิด กล้าอธิบาย หากเชื่อว่าเรื่องที่จะทำสร้างประโยชน์ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 3) เอาอนาคตของประเทศเป็นที่ตั้ง วาดหวังว่าประเทศจะพัฒนาเป็นอย่างไร ก็จะทำทุกอย่าง และทุกด้านให้ไปด้วยกัน ไม่ย้อนแย้ง สุดท้ายทุกคนในประเทศนี้จะได้ประโยชน์พร้อมกันหมด  การย้ายมาอยู่พรรคใหม่ คือ พรรค ทษช. นี้ จะสามารถเริ่มต้นสิ่งใหม่ แนวคิดใหม่ๆ โดยต้องตามทันเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวทันโลก นอกจากนี้ ยังอยากเห็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชน และคนรุ่นใหม่ อีกทั้งแนวทางชัดเจนที่จะกำจัดการผูกขาดซึ่งเป็นสาเหตุของความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน นี่เป็นกรอบคิดคร่าวๆ ซึ่งเมื่อไหร่ ที่พรรคสามารถ เสนอนโยบายได้จะมีรายละเอียดในแต่ละเรื่องออกมา ทั้งนี้เชื่อว่าพรรค ทษช จะเป็นพรรคสำหรับอนาคตของประเทศไทย