ปชป.เปิดตัว 21 คนรุ่นใหม่ NEW DEM

วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 น.
ปชป.เปิดตัว 21 คนรุ่นใหม่ NEW DEM
ประชาธิปัตย์ เปิดตัว 21 คนรุ่นใหม่ NEW DEM พร้อมเสนอแนวคิด อาทิ ยกเลิกเกณฑ์ทหาร เปิดการค้ากัญชา ผลักดันE-Sport 

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. พรรคประชาธิปัตย์ เปิดตัวคนรุ่นใหม่ประมาณ 21 คน ในนาม New Dem ซึ่งจะเป็นองค์กรซึ่งหน้าที่เป็นทั้งศูนย์กลาง​ในการรวมตัวคนรุ่นใหม่ในพรรคและนอกพรรค พร้อมเสนอแนวคิดในการผลักดันความคิด

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง  New Dem กล่าวว่า New Dem ไม่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจ และสะท้อนให้เห็นถึงการให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่ พร้อมจะรัรบฟัง และให้อิสระเต็มที่ในการคิดและแสดงความความเห็น ซึ่งเป็นเชื่อในศักยภาพของคุนรุ่นใหม่ 

นายพริษฐ์ ได้นำเสนอ แนวคิดยกเลิกการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นการเกณฑ์แบบสมัครใจ 100% โดยเป็นนโยบายที่ทำได้จริง ซึ่งไม่สร้างศัตรูกับกองทัพ แต่จะต้องทำความเข้าใจกับกองทัพและประชาชน รวมทั้งเพิ่มแรงจูงใจในการเข้ารับราชการทหาร คือ เพิ่มสวัสดิการ ความก้าวหน้าทางอาชีพและลดความรุนแรงในค่ายทหารให้เป็นศูนย์

​ด้านนพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัลย์ เสนอแนวคิดเรื่องเรื่องการเปิดการค้ากัญชาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนผลิตและสกัดสารของกัญชาออกมาโดยรัฐควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมสายพันธุ์กัญชาใหม่ๆ ปกป้องสิทธิบัตร และเปิดตลาดกัญชาโลกให้ไทยมีมาตรฐานทัดเทียมตลาดโลก

​นายสุรบถ หลีกภัย ชูแนวคิดการผลักดัน E-Sport เนื่องจากที่ปัจจุบันเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่เป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้เกือบหนึ่งหมื่นล้านบาท และจะเติบโตอีกในอนาคต โดย​ปัจจุบัน​นักกีฬา E-Sport, แคสเตอร์, และนักพากษ์เกมส์ ​

นายสุรบถ กล่าวว่า ที่ผ่านมาคนรุ่นเก่าในพรรคมีประสบการณ์ซึ่งจะไปต่อยอดสร้างสิ่งใหม่ๆ ขณะที่คนรุ่นใม่มีไฟ เมื่อนำมารวมกันเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยยืนหยัดบนหลักการการใช้เหตุผล​ก็จะเกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน 

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดอื่นๆของคนรุ่นใหม่ อาทิ การลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยการคิดราคาถุง และโครงการคืนขวด แนวคิด Application เรียกรถถูกกฎหมายเพื่อการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม โดยให้กรมการขนส่งทางบกนำธุรกิจประเภทนี้เข้าสู่ระบบ และควบคุมให้ไม่เอาเปรียบแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์ รวมทั้ง แนวคิดส่งเสริมคราฟเบียร์ หรือสุราพื้นบ้านสร้างรายได้ให้กับประเทศ และสร้างอาชีพในชุมชน แนวคิดสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น 1 ท้องถ่ิน1 สภาเยาวชน รวมทั้ง​แนวคิดการสมรสของบุคคล ไม่ใช่แค่เพศชายหรือหญิง

​ด้าน นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่าวันนี้พรรค เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ แนวความคิดต่างๆ จะทำได้ ทำไม่ได้ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย จะต้องนำมาพูดคุยกัน ซึ่งความคิดที่หลากหลายและแตกต่างเหล่านี้จะถูกผสมผสานเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตาม โดยการทำงานหลักจากนี้จะเป็นการจับคู่บัดดี้ระหว่างคนรุ่นใหม่ และอดีต สส. ของพรรคเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน​​