อียู ยังไม่มีแผนส่งคนดูการเลือกตั้งปี 62 แต่ถ้าไทยเชิญก็พร้อม

วันที่ 11 พ.ย. 2561 เวลา 20:26 น.
อียู ยังไม่มีแผนส่งคนดูการเลือกตั้งปี 62 แต่ถ้าไทยเชิญก็พร้อม
สหภาพยุโรป ชี้แจงยังไม่มีการเตรียมลงพื้นที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งปี 62 แต่ถ้าไทยสนใจก็พร้อมส่งทีมมาประเมิน

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.  เพจเฟซบุ๊ก “European Union in Thailand” ของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ชี้แจงข้อปฏิบัติการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้ง หลังมีข่าวว่าสหภาพยุโรป (อียู) จะส่งเจ้าหน้าที่มากกว่า 200 คน มาสังเกตการณ์เลือกตั้งไทยปี 2562 ว่า ตั้งแต่ปี 1993 สหภาพยุโรปได้สังเกตการณ์การเลือกตั้งใน 65 ประเทศ เป็นอย่างน้อย ซึ่งรวมไปถึงประเทศในแถบอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมาร์ และติมอร์-เลสเต

การสังเกตการณ์การเลือกตั้งของสหภาพยุโรปนั้น จะสามารถลงพื้นที่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการรับเชิญจากเจ้าหน้าที่ทางการให้มาสังเกตการณ์ นอกเหนือไปจากนั้น การสังเกตการณ์การเลือกตั้งของสหภาพยุโรป ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งมีความสอดคล้องตรงกันกับปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยหลักการในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสากล

โดยผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งของสหภาพยุโรป จะต้องปฏิบัติตามโดยความเป็นธรรม การไม่แทรกแซง ความเคารพต่อกฎระเบียบและกฎหมายของประเทศ รวมไปถึงการสังเกตการณ์ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและตรวจสอบได้ เป็นพลังในการทำงานการสังเกตการณ์ของสหภาพยุโรป

ในกรณีของประเทศไทย สหภาพยุโรป ไม่ได้เตรียมการในการลงพื้นที่สังเกตการณ์การเลือกตั้ง แต่หากประเทศไทยมีความสนใจที่จะให้สหภาพยุโรปมาร่วมงานในด้านนี้ ทางสหภาพยุโรปสามารถที่จะพิจารณาส่งทีมภารกิจการสำรวจ เพื่อมาพบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไทย และประเมินว่าการส่งทีมการสังเกตการณ์การเลือกตั้งนั้นจะมีประโยชน์และสามารถทำได้หรือไม่

โดยที่ยังเคารพต่ออำนาจอธิปไตยของประเทศ องค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งในการประเมินก็คือ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทางการที่จะส่งจดหมายเชิญให้อียูสามารถดำเนินการสังเกตการณ์การเลือกตั้งได้อย่างทันท่วงที ซึ่งตอนนี้ทางสหภาพยุโรปยังไม่ได้รับจดหมายเชิญ นอกจากนี้ทีมภารกิจการสำรวจยังมีหน้าที่ในการประเมินจำนวนของผู้สังเกตการณ์ที่จะลงพื้นที่อีกด้วย