ลุยปลดล็อกกัญชา!สนช.ส่งร่างกม.ให้รัฐบาล

  • วันที่ 09 พ.ย. 2561 เวลา 13:53 น.

ลุยปลดล็อกกัญชา!สนช.ส่งร่างกม.ให้รัฐบาล

มติสนช.ส่งกม.ปลดล็อคกัญชาให้รัฐบาล- สธ.เตรียมตรวจสอบและส่งกลับสภา 30 วัน

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบให้มีการส่งพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ตามที่สมาชิกสนช.จำนวน 44 คนเสนอ ไปให้กับคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสนช.ในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมาย กล่าวถึงหลักการและเหตุผลของการเสนอร่างพ.ร.บ.ว่า ให้ผลิตหรือนำเข้ายาเสพติดประเภท 5 (กัญชา) โดยได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และให้ครอบครองได้ไม่เกินจำนวนที่จำเป็นสำหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว หรือสำหรับใช้ประขำในการปฐมพยาบาลหรือเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นใดในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ

นายสมชาย กล่าวว่า นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอำนาจกำหนดเขตพื้นที่เพื่อทดลองปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และทดสอบยาเสพติดประเภท 5 หรือกำหนดเขตพื้นที่ให้เสพหรือครอบครองยาเสพประเภท 5 ในปริมาณที่กำหนด โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและต้องมีการมาตรการควบคุมตรวจสอบ

ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ฐานะตัวแทนของรัฐบาล กล่าวว่า เห็นชอบในสาระและรับร่างพ.ร.บ. กลับไปพิจารณาภายใต้กรอบ 30 วันก่อนจะส่งกลับมายังสนช. ให้พิจารณารับหลักการวาระแรกต่อไป

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ