น้องเกี่ยวก้อยทำให้ความสามัคคีของสังคมมีพัฒนาการตามลำดับ

วันที่ 09 พ.ย. 2561 เวลา 10:34 น.
น้องเกี่ยวก้อยทำให้ความสามัคคีของสังคมมีพัฒนาการตามลำดับ
พล.ท.คงชีพเผยผลสำเร็จความปรองดอง“น้องเกี่ยวก้อย” ได้รับการตอบรับด้วยดี ..ชวนรณรงค์ “ข้ามทางม้าลาย และหยุดรถให้คนข้าม”

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ การสร้างความสามัคคีปรองดอง เปิดเผยว่า พัฒนาการของความรัก ความสามัคคีกันในสังคม มีความคืบหน้ามาตามลำดับ จากความร่วมมือกันอย่างเข้าใจของทุกฝ่ายต่อเนื่องกันมา  ซึ่งปัจจัยเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญให้อารมณ์ทางสังคมสงบลง ทุกฝ่ายได้เปิดกว้างและใช้โอกาสที่ผ่านมา ทบทวน ปรับเปลี่ยน เรียนรู้และทำความเข้าใจกันมากขึ้น ต่างเห็นถึงความตั้งใจและปรารถนาดีกันทุกฝ่ายต่อประเทศชาติที่ผ่านมา

ความร่วมมือกันทุกฝ่ายของประชาชนทั้งประเทศในการจัดทำ “สัญญาประชาคม” ถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญ ที่จะใช้เป็นสัญญาใจร่วมกัน ช่วยเตือนกันเองในวิถีประชาธิปไตย ที่ต่างปรารถนาร่วมกัน ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น  ให้ความสำคัญในการเคารพกันและกัน ทั้งสิทธิเสรีภาพ , ความเสมอภาค , กติกาและกฎหมาย รวมทั้งความแตกต่าง โดยไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน หลังจาก การนำ “ น้องเกี่ยวก้อย ” มาสคอตปรองดอง เดินหน้าลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจ “ สัญญาประชาคม” กับประชาชนในหลายชุมชนของ กทม.ที่ผ่านมา  สะท้อนให้เห็นชัด ถึงการตอบรับและความปรารถนาดีต่อกันและกันของคนไทย  ที่มีพื้นฐานจิตใจดีงามและมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคม

ทั้งนี้ “น้องเกี่ยวก้อย ”  จะทำหน้าที่พบปะ สร้างความเข้าใจกับประชาชนต่อเนื่องกันไป โดยในวันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 61 เวลา09.00น.จะลงพื้นที่ชุมชนเขตจตุจักร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โดยจะใช้โอกาสนี้ เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ “ ข้ามทางม้าลาย และหยุดรถให้คนข้าม ” การปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้น  ร่วมเคารพกฏจราจร รวมทั้งใส่ใจความเสมอภาคและสิทธิของผู้ใช้ถนน เพื่อร่วมกันหยุดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตบนท้องถนน

บทความแนะนำ