เล็งถกฮุนเซนขอตัวอริสมันต์มาไทย

วันที่ 26 ต.ค. 2553 เวลา 16:53 น.
นายกรัฐมนตรี เตรียม เจรจา ฮุนเซ็น ในเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนที่เวียดนาม ขอให้ส่งตัว "อริสมันต์" กลับมาดำเนินคดีในไทย

อริสมันต์

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า จะประสานไปยังนายฮุนเซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา เพื่อขอให้ส่งตัวนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง กลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย โดยพร้อมจะนำเรื่องนี้ไปพูดคุยกับ นายฮุนเซน ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศเวียดนาม รวมทั้งจะขยายผลเรื่องนี้ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคนอื่นด้วย

"ผมก็จะพบกับนายกฯ ฮุนเซนใน 2 วันนี้อยู่แล้ว ก็จะพูดเรื่องนี้กับนายฮุนเซน เพราะเดิมท่านก็บอกอยู่แล้ว ถ้ามีเหตุ มีหลักฐานอะไร ก็จะให้ความร่วมมือ" นายกรัฐมนตรี กล่าว

นายกรัฐมนตรี เชื่อว่า การพูดคุยในเรื่องของนายอริสมันต์จะไม่กลายเป็นประเด็นให้เกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา เพราะการพูดคุยกับสมเด็จฮุนเซ็นตลอดที่ผ่านมาก็แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยในเรื่องของความมั่นคง นอกจากนี้รัฐบาลจะตรวจสอบเป็นการภายในเองด้วยว่าเหตุการณ์ทีเกิดขึ้นมีที่มาที่ไปอย่างไร