ดุสิตโพลเผยคนพอใจ "บิ๊กป้อม" นำทีมลุยแก้หนี้นอกระบบ

  • วันที่ 22 ต.ค. 2561 เวลา 14:47 น.

ดุสิตโพลเผยคนพอใจ "บิ๊กป้อม" นำทีมลุยแก้หนี้นอกระบบ

สวนดุสิตโพลเผยคนพอใจโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบภายใต้การนำของ พล.อ.ประวิตร-ผลชี้ช่วยเบาภาระความทุกข์

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.  สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ” โดยสำรวจจากประชาชนทั้งสิ้น 582 คน ตั้งแต่วันที่ 17-21 ต.ต.2561 สรุปได้ว่า

1.ประชาชนรู้จัก/เคยได้ยินชื่อ “โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ” จากสื่อใด

อันดับ 1 โทรทัศน์ 36.10%

อันดับ 2 เพื่อน/คนรู้จัก 29.55%

อันดับ 3 เจ้าหน้าที่รัฐ 18.78%

อันดับ 4 เฟซบุ๊ค 7.86%

อันดับ 5 หนังสือพิมพ์ 2.18%

อื่นๆ เช่น ผู้น าชุมชน ภาคเอกชน นิตยสาร ศูนย์ด ารงธรรม ฯลฯ 5.53%

 

2.ประชาชนทราบหรือไม่ว่าโครงการนี้นำโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

อันดับ 1 ทราบ 89.00%

อันดับ 2 ไม่ทราบ 11.00%

 

3.ความพึงพอใจต่อ “โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ภายใต้การนำของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ”

อันดับ 1 พึงพอใจมาก 94.34% เพราะได้โฉนดของตัวเองกลับคืนมา รัฐบาลให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างดี ช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชน ช่วยแบ่งเบาภาระความทุกข์ยาก ได้ปลดหนี้ ไม่ต้องส่งดอกเบี้ยแพง เป็นโครงการที่ดีฯลฯ

อันดับ 2 ค่อนข้างพึงพอใจ 4.98% เพราะได้โฉนดของตัวเองกลับคืนมา ช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชน ได้ปลดหนี้

อันดับ 3 ไม่ค่อยพึงพอใจ 0.34% เพราะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริง ชำระหนี้ไปเยอะแล้ว

อันดับ 3 ไม่พึงพอใจเลย 0.34% เพราะไม่ค่อยชอบ ยังต้องใช้หนี้เหมือนเดิม

 

4.คะแนนเต็ม 10 ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการให้คะแนน “โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบภายใต้การนำของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” 9.80 คะแนน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ