พล.อ.ประยุทธ์ แต่งตั้งทีมงาน คสช. 34 คน

วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 19:10 น.
พล.อ.ประยุทธ์ แต่งตั้งทีมงาน คสช. 34 คน
ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 34 ราย

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.  ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน คสช. โดยมีการแต่งตั้ง รองเลขาธิการประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชำติ จำนวน 14 ราย , ที่ปรึกษาฯ 14 ราย ,ทีมงานโฆษกฯ 6 ราย โดยมีเนื้อหาดังนี้